İçeriğe geç

Dünya Felsefe Günü

Her yıl Kasım ayının üçüncü haftasında dünya ölçeğinde “Felsefe Günü” olarak kutlanmaktadır. UNESCO tarafından ilan edilen bu hafta UNESCO’nun bir takım ilkelerini yaygınlaştırmak amacıyla yapılmaktadır. Felsefe, savaş ve çatışmaların ilk çıkış yerinin insan zihni olduğunu belirtir. Dünyamızdaki olumsuz gelişmelerin önce zihinlerde başlaması nedeniyle, felsefenin bu süreçte önemini vurgulamak için felsefe günü etkinlikleri hayata geçirilmektedir. Okulumuz Dünya Felsefe Günü etkinliği kapsamında, farkındalık uyandırmak amacıyla öğrecilerimiz tarafından bu günün anlam ve önemini yansıtan görsel bilgilendirici çalışmalar gerçekleştirilmiştir.

Ek olarak, Atatürk Üniversitesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Utku öğrencilerimize ve öğretmenlerimize yönelik olarak okulumuz çok amaçlı salonunuzda “Felsefe Nedir” temalı söyleşisini yapmıştır. Söyleşinin amacı Felsefenin anlamını sorgulama, ilkçağ filozoflarının konuya yaklaşımlarını inceleme, felsefesinin diğer disiplinlerle ilişkisini irdemele, çağdaş filozoflar ve yaşayan filozofların felsefeyle ilgili düşüncelerini analiz etmekti. Bu paylaşım, öğrencilermizin Felsefesinin anlamını kavrayarak, günümüzdeki yerini anlama, felsefesinin diğer bilim dallarıyla ilişkisi ve etkisini kavramalarına yardımcı olmuştur. Programın hazırlamasında emeği geçen öğrenci, öğretmen ve okul yönetimimize teşekkür ederiz.

Bilgilerinizi dileriz.