İçeriğe geç

Türkçe

Okulumuzun Türkçe – Edebiyat Bölümü; 21. yüzyıl insanından beklenen temel becerilerden hareketle bilgi okuryazarlığını, yaratıcı düşünmeyi, problem çözme ve iletişim becerilerini, insani ve entelektüel duyarlılığı, evrensel bakış açısını odağına alarak metin merkezli bir eğitim anlayışı benimsemiştir. Hem MEB Türk Dili ve Edebiyatı müfredatı hem IGCSE ana dil müfredatı hem de IB Türkçe edebiyat dersinin gereklilikleri en yüksek standartta uygulanır. Böylece öğrencilerimiz araştıran, araştırdığını analiz eden, eleştirel bakış açısı kazanmış; sözlü ve yazılı ifadelerinde Türkçe dil kurallarına uygun; özgün ve yaratıcı eserler ortaya koyabilen, Türk ve dünya edebiyatlarını yakından tanıyarak sanatsal ve estetik zevk kazanmış, farkındalığı yüksek, kendi yaratıcılık ve yeteneklerine güvenen bireyler olarak yetişecekleri bir ortam bulmaktadırlar.

Öğrencilerimizden neler bekliyoruz?

 • Eleştirel ve bağımsız düşünen okur olmalarını
 • Okuduğunu, dinlediğini, izlediğini analiz etme, yorumlama ve bunları yazılı ve sözlü olarak ifade etme becerisini en yüksek düzeye çıkarmalarını
 • Edebiyatın doğasını, işlevini, birey ve toplum için ifade ettiği anlamı kavramalarını
 • Eserler aracılığıyla farklı dönemleri, kültürleri, akımları, gelenekleri tanımaları ve bunlara saygı duyarak kültürlerarası bakış açısına sahip olmalarını
 • Edebi metinler aracılığıyla Türk kültürünü ve Türkçenin inceliklerini tanımalarını
 • Türkçeyi özenli ve bilinçli biçimde kullanmalarını
 • Yazılı ve sözlü olarak hedef kitleye yönelik etkili anlatım stratejilerini kullanmalarını
 • Ana dilini etkili ve doğru kullanmalarını
 • Hem ulusal hem de uluslararası sınavlarda başarıyı en yüksek düzeye çıkarmalarını

Biz Neler Yapıyoruz?

 • Ana dili sağlam, dil bilinci gelişmiş, dil- kültür arasındaki ilişkinin farkında, ulusal kültürünü özümsemiş ve ana diliyle etkin biçimde konuşup yazan öğrenciler yetiştiriyoruz.
 • Lise eğitimi süresince her düzeyde hazırlanan seçkiler, Türk Dili ve Edebiyatı kitaplarının yanı sıra en az 4 veya daha fazla eseri bütünlüklü okutmak, eserler üzerinden anlama, analiz, araştırma, yorumlama, değerlendirme, dil ve anlatım çalışmaları yaptırıyoruz.
 • Hazırlık sınıflarında okulumuzun ve dersimizin temel beklentilerini öğrencilerimize kazandırıyoruz.
 • 9. ve 10. Sınıf düzeylerinde, derslerimizi öğrencilerimizin IGCSE ana dil müfredatı için ihtiyaç duyacakları temel bilgi ve becerileri geliştirmelerine yönelik planlıyoruz.
 • Her türlü sanat eserini okuyup anlamlandırma becerisine dönük çalışmaları müfredatın bir parçası haline getirip öğrencilerimizin yaşam boyu ihtiyaç duyacakları entelektüel bakış açılarını geliştirmelerine katkı sağlıyoruz.
 • Öğrencilerin ihtiyaçlarına ve değişen öğrenci profilline uygun olarak her yıl gözden geçirilerek güncellenen eğitim stratejileri kullanarak ders malzemeleri hazırlıyoruz.
 • DP Türkçe derslerinde üst düzey düşünme becerilerini kazanacakları münazara, drama gibi etkinliklerde öğrencileri aktif kılıyoruz.
 • DP derslerimizde, IB’nin geliştirmek istediği öğrenci profili doğrultusunda SL’de 9, HL’de 13 eseri ayrıntılı okutarak derslerimizi, IB sınavlarında en yüksek başarıyı kazanmalarını sağlayacak şekilde tasarlıyoruz.
 • Okulumuzun akademik dürüstlük ilkelerini öğrencilerimize kazandırarak yaptıkları çalışmalarda öğrencilerimizi yakından takip ediyoruz.
 • Dersleri öğrencilerin ihtiyaç ve birikimlerine göre farklılaştırarak ve güncelle bağlantısını kurarak tasarlıyoruz.
 • Ölçme ve değerlendirmede çeşitliliğe giderek başarıyı sürekli gözden geçirmeleri için önlemler alıyoruz.

Türkçe Zümresi Kitap Listesi