İçeriğe geç

IBDP

Uluslararası Bakalorya Diploma Programı 16-19 yaş aralığındaki öğrencileri yükseköğrenime en iyi şekilde hazırlayan ve uluslararası ölçütlerde değerlendirme kriterleri bulunan akademik bir programdır. Yoğun bir hazırlık ve teknik sürecin ardından okulumuz 2010 yılı Mart ayında Uluslararası Bakalorya Organizasyonu tarafından yetkilendirilerek IBDP derslerine başlamıştır. IBDP 2 yıl boyunca okulumuzda 11 ve 12. Sınıf öğrencilerinin uluslararası ölçütler ile değerlendirildikleri çalışmaları kapsamaktadır.  11 ve 12. Sınıf öğrencilerinin tümü için IBDP programı zorunludur. Liseden mezun olmak için öğrencilerin bu programı başarı ile tamamlamaları gerekmektedir.

Okulumuzda IB Diploma Programı, 2010-2011 Eğitim-Öğretim yılında uygulanmaya başlamış ve okulumuz ilk mezunlarını Haziran 2012 tarihinde vermiştir.

Öğrencilerin gelecekte edinecekleri mesleklere göre şekil verdikleri IBDP ders seçimleri için 3 standart seviye 3 de yüksek seviye ders seçimi yapılmaktadır. IBDP programı kapsamında alınan derslerin tamamı İngilizce olarak işlenmektedir.

Aşağıda okulumuzda IBDP kapsamında yürütülen derslerin listesi yer almaktadır.

Grup 1:

 • Dil A: Edebiyat (Türkçe) HL/SL
 • Dil A: Dil ve Edebiyat (İngilizce) HL/SL
 • Dil A: Edebiyat ve Performans (İngilizce) SL (Eylül 2014)

Grup 2:

 • Dil B: Almanca SL

Grup 3:

 • 20. YY ’da Türkiye SL
 • Ekonomi HL/SL

Grup 4:

 • Fizik HL/SL
 • Kimya HL/SL
 • Biyoloji HL/SL
 • Bilgisayar Bilimi HL/SL

Grup 5:

 • Matematik SL/HL

Grup 6:

 • Görsel Sanatlar HL/SL

Temel Gereksinimler

Yaratıcılık, Hareket, Toplum Hizmeti—sanatsal aktiviteler katılım (yaratıcılık), spor, akademik geziler, yerel/uluslararası projeler (hareket), ve toplum hizmeti projeleri (Toplum Hizmeti)

Bitirme Tezi —4000 kelimeden oluşan öğrencinin kişisel ilgi alanına göre belirleyeceği akademik makale.

Bilgi Kuramı— bilginin kaynağının ve nasıl elde edildiğini sorgulayan 100 saatlik dersin tamamlanması

IBDP kapsamında öğrencilerimiz aşağıdaki kazanımlara ulaşmaya çalışmaktadırlar. IBDP öğrencileri:

 • Fiziksel, entelektüel, duygusal ve etik olarak kendilerini geliştirirler.
 • Yükseköğrenimde kullanılacak tekniklerin öğrenilmesinin pekiştirilmesi sağlanır.
 • En az iki dil öğrenimi sağlanarak gelişen dünyaya ayak uydurmak ve kültürel bağlar oluşturmak.
 • Geleneksel akademik öğrenim metotlarının dışına çıkarak bilginin kaynağını sorgulamak.

Kaynak:

www.ibo.org

Veli El Kitapçığı