İçeriğe geç

Matematik

Hedeflerimiz

  • Matematikle ile ilgili temel bilgi ve becerileri edinmiş, matematik dilini ve sembollerini iyi kavrayarak matematik üzerine yeni fikirler geliştiren ve bu fikirleri savunabilen,
  • Günlük hayatla Matematik’i ilişkilendirerek matematikteki problem çözme becerilerini günlük hayata aktarabilen,
  • Matematiğin uluslararası bir dil olduğunun farkına varan,
  • Teknolojiyi Matematik ile bütünleştirerek yaptığı çalışmalarda etkili şekilde kullanabilen,
  • Akademik dürüstlük ilkesine uyan bireyler yetiştirmektir.

Dersler

Matematik: Hazırlık

Matematik dersi haftada 3 saat olarak verilmektedir. Bu dersteki temel amaç, öğrencilerimizin ileriki yıllarda devam edecekleri ulusal ve uluslararası programlara hazırlanması ve bu amaç doğrultusunda matematiksel İngilizce terimlerin öğretilmesidir. Bunun yanı sıra, analitik düşünme yeteneği edinebilmeleri için bireysel ve grup çalışmaları gerçekleştirmeleri, hazırladıkları projeleri sınıf içinde sunmaları hedeflenir.

Matematik: 9. Sınıf

Matematik dersi haftada 6 saat olarak verilmektedir. Bu derste; ulusal müfredat ile birlikte 2 sene boyunca verilmekte olan IGCSE programlarının da kapsandığı ortak bir müfredata bağlı kalınmaktadır. “Okulumuzda IGCSE Matematik dersleri iki farklı seviyede verilmektedir.” Öğrencilerimize 9. ve 10. Sınıfta verilen IGCSE Matematik dersleri 11. ve 12. Sınıfta başlayacakları IB Matematik müfredatına temel oluşturmaktadır. IGCSE müfredatının yanı sıra ulusal müfredat matematik ve geometri ders konuları da öğrencilere verilmektedir. Hazırlık seviyesinde başlayan hesap makinesi kullanımının devam etmesi ve derslerde matematik ile ilgili İngilizce eğitim videolarının izletilmesi teknolojinin derslerimizle bütünleştirilmesi açısından hedeflerimiz arasındadır.

Matematik: 10. Sınıf

Haftada 6 saat olarak verilmektedir. 9. Sınıf IGCSE matematik ve ulusal matematik müfredatlarının devamı şeklindedir. Öğrencilerimiz 10. Sınıfın sonunda IGCSE programı tarafından gerçekleştirilen uluslararası sınava girmektedirler. IGCSE Matematik dersi başarısı gerçekleştirilen sınav ile belirlenmektedir. Dolayısıyla 9. ve 10. Sınıfta öğrencilerimizin IGCSE Matematik derslerinde başarılı olmaları beklenmektedir. IGCSE müfredatının yanı sıra ulusal müfredat matematik ve geometri ders konuları da öğrencilere verilmektedir.

11. Sınıflar

IBDP – İleri Düzey Matematik (HL)

Haftada 5 saat olarak verilmektedir. Bu derste; ulusal müfredat ile birlikte Uluslararası Bakolorya Diploma (IBDP)  programlarının da kapsandığı ortak bir müfredata bağlı kalınarak: Karmaşık Sayılar, Logaritmik ve Üstel Fonksiyonlar, Diziler ve Seriler, Binom Teoremi, Vektörler, Tümevarım, İkinci Dereceden Denklemler, Trigonometri, İstatistik ve Olasılık konuları anlatılmaktadır. Derslerin anlatım sürecinde görüntülü hesap makinesi (TI) etkin olarak kullanılmaktadır. Öğrencilerimiz Uluslararası Bakolorya Diploma Programı (IBDP) iç değerlendirme ödevinin 1. kısmını 11. Sınıf sonunda tamamlamaktadırlar.

IBDP – Standart Seviye Matematik (SL)

Haftada 5 saat olarak verilmektedir. Bu derste; Ulusal müfredat ile birlikte Uluslar arası Diploma (IBDP)  programlarının da kapsandığı ortak bir müfredata bağlı kalınarak: Fonksiyonlar, Grafiklerde Dönüşüm, Karmaşık Sayılar, Üslü ve Logaritmik Fonksiyonlar, Binom Teoremi, Toplam ve Çarpım Sembolü, Diziler ve Seriler, Trigonometri, Vektörler, Limit, Türev ve İntegral konuları anlatılmaktadır. Ders sürecinde görüntülü hesap makinesi (TI) uygulamaları etkin olarak kullanılmaktadır. Öğrencilerimiz IB iç değerlendirme ödevlerinin 1. kısmını 11. Sınıf sonunda tamamlamaktadırlar.

Matematik: 12. Sınıf

IBDP – İleri Seviye (HL)

Haftada 5 saat verilmektedir. 12. Sınıflarda ‘fonksiyon grafikleri, limit, türev ve integral’ konuları işlenmektedir. Seçmeli konumuz olan ‘Grup, Kümeler,  Bağıntı’ konusu bu ders içinde işlenmektedir. Derslerimizde Uluslararası Bakalorya Diploma Programı (IBDP) matematik müfredatı dahilinde uygulamalar yapılmaktadır. Ayrıca derslerimizde görüntülü hesap makinesi kullanımına yer verilmektedir. Öğrencilerimiz iç değerlendirme ödevlerini 12. Sınıfın başında tamamlarlar.

Standard Seviye (SL)

Haftada 5 saat verilmektedir. 12. Sınıfta olasılık ve istatistik konuları işlenmektedir. Diğer zamanlarda konu tekrarına ve soru çözümüne ağırlık verilmektedir. Derslerimizde görüntülü hesap makinesi kullanımına yer verilmekte ve öğrencilerimize çeşitli matematik programları (Logger Pro vb.) öğretilmektedir. Öğrencilerimiz iç değerlendirme ödevlerini 12. sınıfın başında tamamlarlar.