İçeriğe geç

Ulusal Program

Lise Ulusal Programı

Uluslarararası Genel Ortaöğretim Sertifika Programı (IGCSE) ve Uluslararası Bakalorya Diploma Programı (IBDP) olan uluslararası programlarımızın yanı sıra, Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının belirlemiş ve Milli Eğitim Bakanlığının yayınlamış olduğu 30.05.2014 tarihli ve 43 sayılı  “Uluslararası Bakalorya Programı Uygulayan Okullarda Uygulanacak Ders Programları” başlıklı kurul kararı doğrultusunda, okulumuz Mayıs IB Okulları ders çizelgesini kullanarak, Milli Eğitim Bakanlığının ulusal müfredatı takip etmektedir. Yıllık ders planlarımız her ders için ulusal ve uluslararası programların gereklilikleri göz önünde bulundurularak hazırlanmaktadır.