İçeriğe geç

Misyon ve Vizyon

 Vizyon

BELS, ulusal ve uluslararası alanda örnek ve saygın bir eğitim kurumu olarak toplumumuzun çağdaş medeniyet düzeyine ulaşmasına önemli bir katkıda bulunacaktır.

Misyon

BELS, öğrencilerini akademik ve sosyal yönden daha ileri seviyeye taşıyacak ulusal ve uluslararası programları ile yenilikçi öğrenmeye ve başarıya yönlendiren bir laboratuvar okuludur. BELS, Atatürk’ün gösterdiği yolda:

– Dil becerilerini, kültürlerarası anlayışı, sosyal sorumluluğu ve akademik rekabeti geliştirir.

– Özgüvenli, yaratıcı ve bilimsel düşünen öğrenci yetiştirir.

– Geleceği şekillendirmek için liderlik özelliklerine sahip öğrenciler yetiştirir.

Hedefler

1) BELS’in varolan ve gelecekte açılacak okullara örnek olmasını sağlamak

2) Öğrenci merkezli sınıflarda bireyselleştirilmiş eğitim programlarıyla uygullanan geliştirilmiş özel müfredat, alanında yetkin kadro; akademik odaklı, yüksek kaliteli öğrenme ortamı ile ulusal ve uluslararası başarı sağlamak.

3) Personel ve öğretim kadrosuna profesyonel gelişim imkânları sağlamak.

4) Teknolojiyi kullanmada yetkin küresel vatandaşlar yetiştirmek.

5) Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Çoçuk hakları sözleşmesi gereğince, okulda refah kültürünü geliştirmek ve bu kültürün devamlılığını sağlamak

6) Milli Eğitim Bakanlığı, okullar, üniversiteler ve paydaşlarla işbirlikleri oluşturarak toplumsal sorumluluk projelerinde aktif rol almak

BELS ÖĞRENEN PROFİLİ
Araştıran-Sorgulayan

 

Araştırmacı bireyler olarak doğuştan sahip olduğumuz merak duygusunu geliştirmeyi hedefleriz. Sorgulama ve araştırma yapmak için gereken yetenekleri edinir ve öğrenme sürecinde bağımsız olarak hareket ederiz. Öğrenmekten zevk alırız ve bu öğrenme tutkusunu tüm yaşamımız boyunca sürdürürüz.
Bilgili

 

Bilgili bireyler olarak bölgesel ve küresel önemi olan kavramları, fikirleri ve sorunları araştırırız. Böylece, geniş kapsamlı ve dengeli disiplinler aracılığıyla derinlemesine bilgi edinir ve bu doğrultuda bir anlayış geliştiririz.
Düşünen

 

Düşünen bireyler olarak eleştirel ve yaratıcı düşünce yeteneklerimizle karmaşık sorunların farkına varıp bu sorunlar hakkında düşünür, mantıklı ve ahlaki kararlar alırken inisiyatif kullanırız.
İletişim Kuran

 

İletişim kurabilen bireyler olarak düşüncelerimizi ve bilgiyi birden fazla dilde ve çeşitli iletişim yollarını kullanarak kendimizden emin ve yaratıcı bir biçimde ifade edebiliriz. Diğer kişilerle istekli ve etkili bir biçimde çalışırız.
İlkeli

 

İlkeli bireyler olarak kişilere, gruplara ve toplumlara değer verme anlamında sağlam temellere kurulmuş bir doğruluk, adalet ve saygı anlayışının yanı sıra güvenilirlik ve dürüstlükle hareket ederiz. Kendi davranışlarımızın ve onların yol açtığı sonuçların sorumluluğunu üstleniriz.
Açık Görüşlü

 

Açık görüşlü bireyler olarak kendi kültürümüzü, kişisel tarihimizi anlayarak başka kişilerin ve toplulukların bakış açılarına, değerlerine ve geleneklerine saygı gösteririz. Bir soruna farklı bakış açılarından bakmaya ve onu bu şekilde değerlendirmeye alışkınızdır ve edindiğimiz tecrübeyle kendimizi geliştirmeye istekliyizdir.
Duyarlı

 

Duyarlı bireyler olarak başkalarının duygularına, ihtiyaçlarına kendimizi o kişilerin yerine koyarak şefkatle ve saygı çerçevesinde yaklaşırız. Başkalarının yaşamlarında ve çevremizde gerçek bir değişiklik yapmaya kendimizi adarız.
Riski Göze Alan

 

Riski göze alan bireyler olarak bilinmeyen durumlara, kararlılık, cesaret ve öngörü ile yaklaşırız. Yeni görevleri, fikirleri ve stratejileri keşfetme özgürlüğüne sahibizdir. Cesur bireyler olarak kendi inandıklarımızı dile getiririz.
Dengeli

 

Dengeli bireyler olarak kendimizin ve başkalarının iyiliğini sağlayabilmek adına zihinsel, fiziksel ve duygusal dengenin öneminin farkındayızdır.
Dönüşümlü Düşünen

 

Dönüşümlü düşünen bireyler olarak eğitimimize ve yaşantımıza dikkat ederiz. Eğitimimizi ve bireysel gelişimimizi destekleyebilmek adına güçlü yanlarımızı ve sınırlarımızı anlama ve değerlendirme kabiliyetine sahibizdir.
Kendinden Emin

 

Kendinden emin bireyler olarak bilgiye ulaşılması noktasında, yapılması gereken çalışmaları gerçekleştirir ve bu süreçte risk alabiliriz. Fikirleri ve tartışmaları belli bir çerçevede, eleştirel ve analiz becerilerine dayanarak değerlendiririz. Başkalarının düşüncelerine saygılı olmayı benimseyerek fikirleri ve görüşlerimizi ifade ederiz.
Yenilikçi

 

Yenilikçi bireyler olarak zorlukların ve görevlerin karşısında yaratıcılığımızı ve hayal gücümüzü kullanarak yeni durumlara hazırlıklı oluruz. Bu durumlar karşısında düşünme becerilerimizi ve tecrübelerimizi kullanmamız gerektiğinde esneklik gösteririz.
Başarılı Başarılı bireyler olarak en iyiye ulaşmak için hedeflerimizi daima yüksek tutarız.

Yararlanılan kaynaklar:

International Baccalaureate 2013— www.ibo.org

Cambridge Learner Attributes 2011— www.cambrigeinternational.org

İlkemiz

“Bilkent Erzurum yalnız Türkiye’de değil, dünyada da örnek gösterilecek bir eğitim merkezi olmak üzere kurulmuştur.”
Prof Dr. İhsan Doğramacı