İçeriğe geç

Burslarımız

Eğitim-Öğretim Bursları

Okulumuzda öğrenim gören öğrencilerin en az yüzde yetmişi burslu olarak eğitim-öğretim görmektedir. Ana sınıfına aday kayıtları noter huzurunda çekilecek kura sonucuna göre yapılmakta olup, bursluluk durumu mülakat ile belirlenmektedir. Liselerin hazırlık sınıflarına Giriş Sınavı ve Burslar Yönergesi doğrultusunda öğrenci alınır. Genel yetenek ve eğitim düzeyi ile sanat ve müzik yeteneklerinin tespiti için yapılacak giriş sınavında başarı sıralaması esasına göre hazırlık sınıflarına  kesin kayıtlar yapılmaktadır.

Ek İhtiyaç Bursları

Laboratuvar okullarında eğitim bursunun yanı sıra ek ihtiyaç bursları (servis, yemek, kitap) lise öğrencilerine sağlanmaktadır. Ek burs talep edecek öğrenci velisi dilekçe, burs başvuru formu ve istenilen diğer belgelerle eğitim-öğretim yılı bitmeden ya da kesin kayıt esnasında lise müdürlüğüne yazılı olarak başvurması gerekmektedir. Ek burs başvuru talepleri her eğitim-öğretim yılında Burs Komitesi tarafından değerlendirilir. Burs başvuruları anne-baba meslek, aylık net gelir, kardeş sayısı, kardeş öğrenim durumları, devam-devamsızlık, not ortalamaları, boşanmışlık, vefat, gazi ve şehit durumları gibi kriterler doğrultusunda değerlendirilir ve belirlenir.