İçeriğe geç

Kütüphane

“Gelecekte cahil olarak adlandırılacak kişiler okuma yazma bilmeyenler değil, bilgiye nasıl erişeceklerini bilmeyenlerdir.”
Alvin Toffler

Genel Bilgiler: Bilkent Erzurum Laboratuvar Lisesi Kütüphanesi, konusunda uzman personeli, materyal zenginliği, kullanılan bilgi teknolojileri ile çağdaş bir okul kütüphanesi olarak hizmet vermektedir.
Kütüphanemizin Amacı;
Okulumuzun eğitim ve öğretim programlarına etkin bir şekilde katkıda bulunmak, öğretmenlerin mesleki çalışmalarına yardımcı olmak, öğrencilerin derslerini olduğu kadar boş zamanlarını da en iyi şekilde değerlendirmelerini ve yapıcı, eleştirici ve estetik değerlere ilgi duymalarını sağlamak, çağın gelişmelerine uygun olarak öğrencilerin ve öğretmenlerin teknolojik gelişmelerden yararlanmasını sağlamak, öğrencilere okuma alışkanlığı kazandırmak, öğrencilerin araştıran, sorgulayan, bilgili, düşünen, duyarlı bireyler olarak yetişmesini sağlamak, öğrenci ve öğretmenlerin yaşam boyu öğrenme ve kütüphane kullanma alışkanlığını ve zevkini geliştirmek, üniversite yaşamlarında gerekli olacak araştırma yöntemlerini öğretmek, bütün kullanıcıların düşünme yeteneğinin geliştirilmesi ve bilgi gereksinimlerinin karşılanması için her türlü bilgi kaynağını sağlamak, düzenlemek ve hizmete sunmaktır.

Kütüphanemizin Koleksiyonları:
Yukarıdaki amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda; yerli ve yabancı kitaplar, süreli yayınlar, danışma kaynakları, notalar, görsel-işitsel materyaller (CD, VCD, DVD, Video, Poster vb.) ve elektronik (çevrimiçi, çevrimdışı) bilgi kaynaklarından meydana gelmekte ve koleksiyon ihtiyaçlar doğrultusunda sürekli olarak güncellenmektedir. Kütüphanemizde bulunan kaynaklar Library of Congress Sınıflama sistemine göre sınıflandırılarak, kullanıcıların kendi başlarına araştırma yapmalarına imkan tanıyan, açık raf sistemine göre raflara yerleştirilmiştir. Kütüphanemiz tamamıyla otomasyona geçmiştir ve kütüphanemizde RFID ( Radyo Frekanslı Tanıma )sistemi kullanılmaktadır. İnternet üzerinde yer alan Kütüphane Kataloğu tarayarak aradığınız kaynakların bibliyografik künyelerine erişebilirsiniz.

Kütüphanemizde bulunan bireysel çalışma odalarında öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz çalışmalarını daha rahat bir ortamda gerçekleştirebilmektedirler. BELS Kütüphanesi Kütüphanelerarası Ödünç Verme ve Doküman Sağlama Hizmeti vermektedir. Bu hizmetin amacı kütüphane koleksiyonunda bulunmayan kaynakların ödünç alınarak/verilerek ya da fotokopi hizmeti ile sağlanarak okuyucuların bilgi ihtiyacını karşılamaktır. Öğrencilerimiz ve Öğretmenlerimiz Bilkent Üniversitesi Kütüphanesinde yer alan veritabanları, elektronik dergi ve kitaplara da erişim sağlamaktadır.
Okulumuz akademik proğramı fikir hırsızlığını kabul etmez. Bu doğrultuda kütüphanemiz öğrenci ödevlerindeki “benzerlikleri” tespit edebilen aynı zamanda eğitimcilere öğrencilerin akademik ve dil becerilerini anlamasına yardım eden Turnitin veri tabanına üyedir.

ÇALIŞMA SAATLERİ:
(Resmi günler ve Okul’un tatil olduğu günler hariç)
Pazartesi-Cuma 7:30-17:00

Kütüphanemizdeki kitap sayısı:19.132