İçeriğe geç

Psikolojik Danışma ve Rehberlik

Psikolojik Danışmanlık Nedir?

Kişinin kendini anlaması, farkındalık kazanması, problemlerini tanımlaması ve çözüm yolları üretmesi, kararlar alması, kapasitesini geliştirmesi, çevresiyle uyumlu ve sağlıklı bir iletişim halinde olması ve kendini geliştirmesi için uzman kişilerce verilen profesyonel yardım sürecidir.

Psikolojik danışma, problemi olan bir “danışan” ile problemi çözmesine yardımcı olacak bir “danışman” arasında karşılıklı bir etkileşim süreci olarak tanımlanabilir.

Rehberlik Nedir?

Bireyin en verimli şekilde gelişmesine, kendisi için faydalı olacak tercihler yapmasına, gelecek ile ilgili plânlama yapmasına ve karar vermesine yarayacak bilgi ve becerileri kazanması için yapılan sistemli ve profesyonel yardımdır.

Psikolojik danışma, kişisel, sosyal, eğitimsel ve mesleki konularda kişilerin amaçlarını belirleme, karar verme, var olan problemlerini çözme ve benzeri konularda tarafsız, kişilik haklarına saygılı, güven ve gizliliğe önem veren eğitimli danışmanlardan yardım aldığı bir gelişim sürecidir.

Hedefler

Okulumuzda Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlığın Amaçları

  • Gelişimsel Amaçlar: Danışman, bireyin çeşitli alanlarda onun gelişimine ilişkin değişimlerini tanımasına ve uyum sağlayabilmesine yardım eder.
  • Koruyucu Amaçlar: Burada psikolojik danışmanın amacı, bireyde istenmedik sonuçlara yol açabilecek duygu, düşünce ve davranışları tanımlayabilmesinde yardımı amaçlar.
  • Zenginleştirici Amaçlar: Bireyin sahip olduğu yetenek ve becerileri danışmanın yardımıyla tanıyıp, geliştirebilmesine yardımı içerir.
  • Çözüm Üretme Amacı: Bireyin üstesinden gelmesi gereken istenmedik bir gelişim özelliğine müdahale ederek yardımı sağlamak. Danışmalar, bireylerin kusurlu davranışlarının nedenlerini görebilmelerine yardım ederek, onların yerine kendi gereksinimlerini karşılayabilecek daha sağlıklı ve uygun davranışlar geliştirebilmelerine yardımcı olurlar.
  • Keşfettirici Amaçları: Yeni etkinlikler, ilişkiler içerisinde bireyin kendisine uygun amaçlar seçebilmesini içerir.
  • Pekiştirici Amaçlar: Bireyin düşünce ve duygulanımının yolunda gittiğini duyma gereksinimini pekiştirmesine yardımı amaçlar.
  • Zihinsel Amaçlar: Danışmanlar, öğrencilerin öğrenme keyfini yaşamasına yardımcı olur. Öğrenmeyi öğrenmelerine yardımcı olurlar.
  • Fizyolojik Amaçlar: Normal gelişim özelliklerini tanıyıp, öğrencilerin bedenlerindeki değişmeleri kabul edebilmelerine yardımı amaçlar.
  • Psikolojik Amaçlar: Olumlu toplumsal iletişim becerilerinin kazanılması, duyguların ve öfke kontrolünün öğrenilmesi.
  • Koruyucu Amaçlar: Danışmanların çocukluk yıllarında ortaya çıkabilecek ve çocuğun umutlarını ve mutluluğunu olumsuz yönde etkileyebilecek yaşantıların öğrenilmesi için çalışılması (ana-baba çatışması, boşanma, sevilen birinin kaybı, akran zorbalığı vb.)

Haftalık Rehberlik Saatlerinde Uygulanan Grup ve Bireysel Psikolojik Danışmanlık Programı

Öğrencilerin Karar Süreçlerinde Yardımcı Olma: Kulüp, konsey, kurul, dönem ödevi, alan seçimi, IBDP ders seçimleri (Uluslararası Diploma Programı), meslek seçimi, üniversite vb. seçimlerinde öğrencilere yardım etme.

Sınavlara Hazırlık ve Sınav Kaygısı ile Baş Etme Yolları: Öğrenci sınavlara ne kadar hazırlansa hazırlansın bazen kaygı düzeyi çalışmasının karşılığını almasını engeller. Öğrenciler bu çalışmada sınav kaygısı ile baş etme yollarını öğrenir.

Verimli ve Etkili Çalışma Yöntemleri: Uluslararası Bakalorya Programının uygulanması okulumuzdaki öğrencilere farklı özellikler kazandırmayı hedeflemektedir. Programa göre hedeflenen başarılı bir IB öğrencisi profilinde çok yönlülük vardır. Öğrencilerin bu özellikleri edinebilmesi için de eğitim–öğretim yaşamları süresince verimli ders çalışma yöntemlerini ve zaman yönetimi konusunda başarılı olmaları gerekmektedir. Ders ve ödev hazırlama dışında kişisel ilgi alanlarına, sosyal aktivitelere ve hobilerine de zaman ayırmak için öğrencilerimizle zaman yönetimi ve verimli ders çalışma yöntemleri hakkında çalışma yapılır.

Stres ve Stresle Baş Etme Yolları: Günlük yaşamda yaşanan zorlayıcı, üzücü olayların yarattığı stresli durumlarla baş etmenin yolları ile ilgili çalışmalar gerçekleştirilir.

Akran Arabuluculuğu Eğitimi:  Her yıl okula yeni başlayan “Hazırlık” sınıfı öğrencilerine bu eğitim verilir. Bu eğitimle öğrencilerimizin arkadaşları arasında, aile içinde ve sosyal hayatlarında ortaya çıkan çatışma ve anlaşmazlıkları çözme becerilerinin geliştirilmesi amaçlanır.

Değerler Eğitimi:  Bu çalışmayla hedefimiz “IB Öğrenci Profilini şekillendirmek ve öğrencilerimizde geliştirilmesini istediğimiz değerleri benimsetmek. Bu davranışların kazanılması ve öğrencilerimizin aktif katılımını sağlanması için tüm okul öğrencilerine uygulanır.

Hazırlık Öğrencilerine Oryantasyon Çalışmaları: Her yıl okulumuza yeni başlayan “Hazırlık” sınıfı öğrencilerle Okula Uyum programı Yaz Okulu’nda yapılan etkinliklerde gerçekleştirilir.

İl Dışı Öğrencilerle Yapılan Uyum Çalışmaları: Okulumuza Erzurum dışından gelen öğrencilerin uyum süreçlerine destek olmak için bireysel ve grup çalışmaları yapılır.

Meslek Tanıtımları/ BELS Kariyer Günü: Meslek tanıtımının amacı, öğrencilerin ilgi ve yeteneklerine uygun meslekleri seçmeleri için yönlendirme yapmaktır. Bu etkinlik her yıl birinci dönemin sonunda yapılır ve öğrencilerimize mesleklerle ilgili tanıtımlar o mesleği icra eden ve üniversitede o mesleğin eğitimini veren uzman kişiler tarafından yapılır.

Üniversite Tercihleri: ÖSYM, IBDP, SAT vb. sınavlarda alınan sonuçlar doğrultusunda öğrencilere seçecekleri üniversite ve bölümlere yönlendirme çalışmaları yapılır.

Veli ve öğretmenlere yönelik seminer ve hizmet içi eğitim çalışmaları

Anne-Baba Okulu: Velilere yönelik ergenlerle iletişim becerileri grup çalışmasında temel iletişim becerilerini geliştirici (etkin dinleme, sorun çözme, iletişim engellerini fark etme vb.) etkinlikler yapılır.

Hizmet içi Eğitimler: Öğretmenlere yönelik yapılan grup çalışmasında öğrenciler ile iletişim becerilerini geliştirme, öğrenci ihtiyaçlarını saptayabilme gibi öğretmenliğin temel ihtiyaçlarına cevap verecek çalışmalar gerçekleştirilir.

Salgın Hastalık Dönemlerinde Psikolojik Sağlığımızı Korumak

MEB-Güvenli internet kullanımı