İçeriğe geç

İlkokul

Bilkent Erzurum Laboratuvar Okulu Uluslararası Bakalorya (IB) İlk Yıllar Programı için aday* okuldur ve IB Dünya Okulu statüsü kazanmak için çalışmalarını sürdürmektedir. IB Dünya Okulları; güçlü bir vizyon ile tüm öğrencilerine zorlayıcı ve yüksek kalitede uluslararası bir eğitim sunmak adına  öğretim ve öğrenmeyi sürekli geliştirme hedefini paylaşırlar.

IB PYP

İlk Yıllar Programı (PYP) Uluslararası Bakalorya (IB) tarafından 3-12 yaşlarındaki öğrenciler için tasarlanan bir müfredat çerçevesidir. Çocuğun doğal merakını, yaratıcılığını tanıyan bir felsefe üzerine kurulan PYP, öğrencilerin hayat boyu öğrenme sevgisi edinmelerini sağlayacak öğrenme ortamları sağlar. PYP, disiplinlerüstü bir müfredat çerçevesidir; öğrencilerin büyük fikirleri araştırıp sorgularken farklı ders alanları hakkında öğrenmelerini hedefler.

PYP okulları, öğrencinin –fiziksel, sosyal, zihinsel, estetik ve kültürel anlamda- farklı ihtiyaçlarını belirlemek ve onları karşılamak üzere uğraş vererek, öğrenmenin ilgi çekici, alakalı, düşünmeye zorlayan ve önemli olmasını sağlar. PYP’de öğrencinin öğrenimine önem katan şey, disiplinlerüstü modele bağlılıktır;  bu modelde geleneksel derslerin sınırlarını aşan, küresel önem taşıyan temalar öğrenimi şekillendirirler. Bu temalar, insanlık hakkında farkındalık kazandırır ve insanların ortak deneyimlerinin olduğu anlayışını ortaya koyar.

İngilizce

İngilizce programımız her sınıf seviyesine özgüdür, ancak uygun içerikleri takip eder. Anadil öğretmenlerimiz, bir dizi farklı program ve geleneksel ve modern yöntem ve becerilerin bir karışımını kullanarak çocukların konuşma dilini, kelime dağarcığını, okuma ve yazma becerilerini geliştirmek için çok çalışmaktadır.

Tüm İngilizce öğrenenlerimizi konuştuğumuz gibi net bir şekilde konuşmaya ve öğretmenlerini dikkatle dinlemeye teşvik ediyoruz. Telaffuz alıştırması yapıyoruz ve öğrenciler sınıfta ses kullanımıyla mümkün olduğunca çok farklı aksanla (örneğin İngiliz, Amerikan) öğretiliyor. Sınıflar arasında ilerledikçe, öğrenciler tanımlama ve açıklama yapma, fikirleri tahmin etme ve keşfetme ve fikirlerini ifade etme konusunda daha emin hale gelirler. Kelime bilgisi edinme okulun en başından itibaren çok önemlidir, bu nedenle öğretmenlerimiz yeni kelimeleri sınıfa tanıtmak ve öğrencilerimizin öğrenmesine yardımcı olmak için farklı yollar kullanmaktadırlar.

Öğretmenlerimiz okumayı, akıcı ve kendinden emin yazma için birincil yapı taşı olan temel bir beceri olarak görüyor. Öğrencileri hem okulda hem de evde keyifli okumaya teşvik ediyoruz ve daha geniş okumayı teşvik etmek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Her sınıfın kendi İngilizce kütüphanesi vardır ve üst sınıflar okul kütüphanesini haftalık ziyaret etmektedirler.

Öğrencilerimiz yazmayı seviyorlar ve bu yüzden çalışmalarını olabildiğinde sergilemeye çalışıyoruz. 1. sınıftan itibaren öğretmenlerimiz öğrencileri bildikleri kelimeleri yazmaya, cümleler kurmaya ve mükemmel açıklamalar yapmaya teşvik ediyor. Bu beceriler 2. ve 3. Sınıflarda geliştirilip iyileştirilir ve 4. Sınıfta öğrencilerimiz daha uzun ve kapsamlı yazı metinleri oluşturabilirler. Her sınıfta çocuklarımız yeni kelime dağarcığı, dil bilgisi ve yazı stillerini deneyecek kadar kendine güveniyor ve kullandığımız heyecan verici programlar bunu her sınıfta teşvik ediyor.

Matematik

BELS’de İlköğretim Matematik programımız, öğrencilerimizin sınırlarını zorlamaya, derinlemesine düşünmeye ve sorunları çözmek için birlikte çalışmaya teşvik ediyor. Öğrenciler farklı şekillerde öğrenirler ve İlkokul öğretmenlerimiz, tüm çocuklarımızın ihtiyaç ve yeteneklerine uyacak çok sayıda farklı öğrenme stilinde öğretmeye odaklanır.

1. sınıftan 4. sınıfa kadar, İlkokul öğretmenlerimiz, temel sayı öğrenme ve saymadan, büyük sayıları çarpmaya / bölmeye ve geometrinin özelliklerini anlamaya kadar, anlayışı geliştirmek için çok çalışıyorlar. Öğrencilerimiz sınıf geçtikçe, sembol ve kuralları anlamayı öğrenirken, Matematik dilinin akıcı kullanıcıları olurlar. Öğretmenlerimiz, çocukların Türkçe Matematik dersinde başarılı olmalarına yardımcı olmaya odaklanır, ancak aynı zamanda İngilizce olarakta aynı konuları öğrenme fırsatları olmasını da sağlıyoruz.

Matematiğin her yaştan, beceriden ve dilden çocuğa, eleştirel düşünmek, etkili iletişim kurmak ve gerçek hayatta ki görevleri yerine getirmek için gerekli olan becerileri öğrettiğine inanıyoruz ve bunlar tüm BELS İlköğretim öğrencilerimiz için beklentilerimizdir.

Sosyal Bilgiler

BELS İlköğretim Okulu’ndaki Sosyal Bilgiler derslerinin amacı, çocuklarımızın aktif ve toplumsal yaşama katılabilmeleri için yurttaşlık bilincini teşvik etmektir. Amacımız, çocuklarımızın, çevremizdeki dünyayı sürdürerek ve geliştirerek katkıda bulunabilecek küresel bir topluluğun aktif üyeleri olmalarıdır.

İlkokulumuzda ki öğrenciler sadece çevrelerindeki insanlar hakkında bilgi edinmekle kalmıyor, aynı zamanda kendilerini öğrenmek için çok çalışıyorlar. Çocuklarımız kendi kimliklerini, inançlarını, isteklerini ve iradelerini anlar ve kendilerini güvenle ifade etmeyi öğrenirler. Öğretmenlerimiz çocuklarımıza toplulukları, milletleri ve dünya hakkındaki bilgilerini kullanma konusunda ilham veriyor. Çocukların işbirliği, karar verme ve problem çözme becerilerinin gelişimini teşvik ediyoruz.

Beden Eğitimi, Sanat, Drama, Müzik

BELS İlkokulunda sağlık ve esenlik için bütünsel bir yaklaşım benimsiyoruz. Yetişkinliğe taşıyacakları iyi alışkanlıklara sahip sağlıklı, mutlu öğrenciler yetiştirmekten gurur duyuyoruz. Her öğrenciye bir bütün olarak öğretmenin gerekli olduğunun farkındayız. Bir öğrencinin en iyi şekilde öğrenmesi için okul müfredatının öğrencilerin çoklu zekalarını kabul etmesi gerektiğini biliyoruz. Bu nedenle, her öğrencimi ellerinden gelenin en iyisini yapmaya teşvik eden ilham verici öğretmenlerle güçlü bir İlkokul Beden Eğitimi, drama, sanat ve müzik programımız bulunmaktadır.

İlköğretim düzeyinde bu programların her birinin amacı, öğrencilerin konuları deneyimlemesi ve bunlardan eğlenmesi ve konunun tüm yönleri hakkında temel bir anlayış kazanmasıdır.

Örneğin, Müzik’te öğrencilerimiz daha önceki sınıflarda sabit bir tempoya geçmeyi öğrenerek başlarlar, enstrüman çalma ve şarkı söyleme yoluyla, eser üretmeye (beste, düzenleme ve doğaçlama) ve daha ileri sınıflarda öğrenirler ve geliştirirler.

Beden Eğitimi programımız kapsayıcı, aktif ve eğlenceli olacak, öğrencilerin fiziksel aktiviteden zevk almalarına ve sağlıklı yaşam için ömür boyu bağlılık geliştirmelerine yardımcı olacak şekilde tasarlanmıştır. Öğretmenlerimiz, her öğrenciyi çeşitli hareket becerileri ve ekip çalışması yetenekleri geliştirmeye teşvik eder, böylece tüm öğrenciler kendilerini rahat ve güvende hissederler.

Dramada öğrencilerimiz, oyun oynama, sahneleri canlandırma ve doğaçlama gibi yaş seviyelerine uygun çeşitli etkinlikler üzerinde çalışırlar. İlkokul öğretmenlerimiz çocuklarımızda sosyal ve duygusal farkındalık yaratmak için çok çalışıyorlar. Öğrencilerin empati geliştirmelerine ve hem kendi hem de başkalarının duygularını anlamalarına yardımcı olmaya odaklanıyoruz.

Sanatta öğrencilerimizi farklı malzemeler denemelerini, farklı kaynaklardan ilham almalarını ve kendi hayal güçlerini kullanmalarını keşfetmeye teşvik ediyoruz. Derslerimizde her öğrencinin bir sanatçı ve her sanatçının özel olduğuna inanıyoruz. İlkokul öğretmenlerimiz, öğrencilerimize tarih boyunca çok çeşitli teknikler ve materyaller ile farklı sanatçılar ve sanat okullarını tanıtır.

Fikirlerin paylaşıldığı ve her öğrencinin kendi fikirlerini paylaşma konusunda kendinden emin olduğu işbirlikçi bir öğrenme ortamını teşvik ediyor ve problem çözme ve karar verme gibi sanatsal davranışların gelişimine odaklanıyoruz. Sanatta, öğretmenlerimiz öğrencilerimize, seçeneklerin bol olduğu ve kendi kendine öğrenmenin beslendiği ve teşvik edildiği iyi stoklanmış stüdyolarda denemeler için ilham verir.