İçeriğe geç

Fen Bilimleri

Fizik

Fizik “maddenin çalışmada, enerji ve aralarındaki etkileşim” olarak tanımlanabilir, fakat gerçekte fizik madde ve enerji kavramları hakkında temel sorular soran ve de bu soruları yanıtlamak için gözlem yapan ve deneysel yöntemleri kullanan bir bilim dalıdır.

Okulumuzda Fizik Bölümü’nde öğrencilerimizle, sorularına cevap bulabilmeleri için, IGCSE ve IBDP olmak üzere iki uluslararası müfredat ve ulusal müfredat takip edilmektedir.

Ayrıca, Fizik Bölümü olarak akademik yıl içerisinde diğer fen bölümleri ile birlikte Bilim Şenliği, Newton Günü, Einstein Günü gibi aktivitelerde rol almaktayız.

Dersler

IBDP Fizik

IB Diploma Programı Fizik dersinde öğrenciler bir atomu ve tüm evreni inceleyen temel deneysel bilimleri öğrenirler. Öğrenciler klasik deneysel becerilerini geliştirmenin yanında fizik biliminin dili olan matematiği kullanmayı da öğrenirler. Öğrenciler normal yaşamlarında da çok kullanacakları bilimin vazgeçilmesi olan sosyal becerileri, bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanma yeteneklerini bu derste kazanırlar. Aynı zamanda, öğrenciler fiziğin ve genel olarak bilimin topluma etkisini incelerler ve bilimin topluma kazandırdığı sosyal, etik, ekonomik ve çevresel katkıları farklı yönlerden değerlendirirler. Bu akademik olarak zorlayıcı derste, öğrenciler bilim adamlarının nasıl çalıştığını ve birbirleriyle nasıl iletişim kurduklarını öğrenirler. Son olarak, öğrenciler global konteks içinde bilimsel çalışma ve yaratıcı projeler yapmak için birçok fırsat sahibi olurlar.

IB DP Fizik dersinin amaçları şunlardır:

 • Dünya çapında bilimsel çalışma ve yaratıcılığı özendirecek projeler için öğrencilere fırsatlar sunmak
 • Bilim ve teknolojiyi karakterize edecek bilgi birikimini, metotları ve teknikleri öğrencilere sağlamak
 • Öğrencilerin bilim ve teknolojiyi karakterize edecek bilgi birikimini, metotları ve teknikleri kullanabilmelerini sağlamak
 • Bilimsel bilgiyi sentezleme, değerlendirme ve analiz edebilme kabiliyeti geliştirmek
 • Bilimsel aktivitede efektif işbirliği ve iletişimin değerini öğrencilerin anlamasını sağlamak
 • Deneysel araştırma becerilerini geliştirmek
 • Bilgi ve iletişim teknolojileri kullanma becerilerini geliştirmek
 • Bilim ve teknolojinin getirdiği sosyal, etik, ekonomik ve çevresel etkileri anlamak
 • Bilimin ve bilim adamının karışılacağı zorlukları ve olasılıkları anlamak
 • Diğer bilim dalları ile birlikte inter disipliner çalışmanın önemini anlamak

IGCSE Fizik

IGCSE fizik dersi iki seviyede alınabilir: çekirdek ve ileri seviye. İleri seviyede ders tüm yönleri ile işlenmekte ve öğrencinin teoriyi iyi derecede anlaması beklenmekte ve bu anladığı teoriyi farklı durumlara, problemlere uygulayabilmesi gerekmektedir. Çekirdek seviyede ise konu içeriği ileri seviye kadar fazla değildir ve işlenen konular ileri seviyede işlenen derinlikte işlenmemektedir. Oklumuzda bütün IGCSE öğrencileri Fizik dersini ileri seviyede almaktadırlar ve iki yılın sonunda üç tane sınava girmektedirler. Bunlar, Paper1, Paper3 ve Paper6. Paper 1 çoktan seçmeli sorulardan oluşmaktadır. Paper3 daha çok açık uçlu sorulardan oluşmaktadır. Paper6 ise deney sınavına alternatiftir ve öğrencilerin deneysel becerilerini ölçer. Öğrenciler fiziği ileri seviyede alıyorlarsa, üç sınav sonucunda alacakları harf notu A* ile G arasındadır. Eğer çekirdek seviye alıyorlarsa bu not skalası C ile G arasında olur.

IGCSE Fizik dersi aşağıdakileri amaçlamaktadır:

 • İster bu seviyeden sonra bilim çalışmaya devam etsin ister etmesin tüm aday öğrencilere deneysel bilimleri sevdirebilecek güzel bir eğitim tecrübesi sağlamak
 • Öğrencilere gerçek hayatta gördükleri bilimsel haberleri yorumlayabilmesi için gerekli olan bilgi birikimini vermek
 • Gelecekte iyi bir bilim adamı olmak için gereki becerileri edinmek
 • Hassaslık ve kesinlik gibi fizik biliminde önemli olan kazanımları edinmek
 • Çevreyi korumak için gerekli ilgi ve alakayı sağlamak

Bilimde grup çalışmasının önemini kavramak ve bilimsel çalışmalarda grup çalışmasının nasıl yapılacağını öğrenmek


Kimya

Kimya akademik çalışmalarla araştırma ve uygulama yetilerinin kazanımını birleştiren bir bilim dalıdır. Kimya genellikle merkezi bilim olarak isimlendirilir çünkü içinde yaşadığımız fiziksel çevre ve tüm biyolojik sistemler kimya prensipleriyle açıklanabilmektedir. Kimya başlı başına çalışmaya değer bir bölüm olmanın yanı sıra yükseköğrenimde ki tıp, sağlık bilimleri biyolojik bilimler, çevre bilimleri ve mühendislik bilimleri gibi bir çok bölümünde zorunlu öncül dersidir.

Hedeflerimiz

 • Hazırlık Sınıfı öğrencilerinin Kimya biliminin temel terminolojisini öğrenmeleri,  temel kimyasal kavramları nitelikli deneylerle pekiştirerek kavramaları,
 • 9.sınıf öğrencilerinin IGCSE kimya sınavlarına nitelikli bir şekilde hazırlanmaları, kimya biliminin temel konularını deneylerle destekleyerek öğrenmeleri, ileri ki yıllarda onları başarıya taşıyacak sağlam bir altyapıya sahip olmaları,
 • 10.sınıf öğrencilerinin yılsonunda uygulanacak olan IGCSE kimya sınavlarında okulumuzun başarı çıtasını daha yukarılara taşımaları, temel bir bilim dalı olan kimyanın hayatımızın her alanında taşıdığı önemi kavramaları,
 • 11. sınıf öğrencilerinin 11. Sınıf kimya konularını nitelikli bir şekilde öğrenmeleri,  IB iç değerlendirme kapsamında yaptıkları laboratuar çalışmaları ile teorik kimya bilgilerini somutlaştırmaları ve günlük yaşantılarında meydana gelen olaylara bilimsel bakış açısını da katabilmeleri,
 • 12.sınıf öğrencilerin yılsonunda uygulanacak olan IB, YGS ve LYS sınavlarında yüksek başarıya ulaşmaları, amaca yönelik içsel deney değerlendirmelerini ve IB tez çalışmalarını başarıyla tamamlamaları hedeflenmektedir.

Dersler

Kimya Dersi: Hazırlık Sınıfı

Dersin İçeriği ve Amaçları:

Hazırlık sınıflarında Kimya dersi haftada 1 saat olarak işlenmektedir. Derste Kimya dersinin temel İngilizce terminolojisinin yanı sıra, laboratuvar güvenliği, laboratuvar malzemeleri ve temel Kimya deneyleri ele alınmaktadır. Kimya dersi hazırlık sınıflarında 2 yazılı ve 2 sözlü sınavla değerlendirilmektedir. Sözlü sınavlarda öğrencilerin derse katılım, tutum ve davranışları, ödevleri, quizleri ve ürün dosyaları göz önünde bulundurulmaktadır.

Kimya Dersi: 9. Sınıf

Dersin İçeriği ve Amaçları:

Ulusal müfredat ile birlikte IGCSE programlarının da kapsandığı ortak bir plana bağlı kalınarak Maddenin Halleri, Atomun Yapısı, Bileşikler, Karışımlar, Periyodik Tablo, Mol Kavramı, Kimyasal Tepkimeler, Redoks Tepkimeleri, Asit ve Bazlar, Elektrik ve Kimyasal Değişimler konularının işlenmesi hedeflenmektedir. Kimya dersi 9. sınıflarda 3 yazılı ve 3 sözlü sınavla değerlendirilmektedir. Sözlü sınavlarda öğrencilerin derse katılım, tutum ve davranışları, ödevleri, quizleri ve ürün dosyaları göz önünde bulundurulmaktadır.

Kimya Dersi: 10. Sınıf

Dersin İçeriği ve Amaçları:

Ulusal müfredata ve IGCSE programlarına uyumlu bir şekilde hazırlanan müfredat uyarınca Kimyasal Tepkimelerde Enerji, Hız ve Denge, Metallerin Özellikleri , Hava ve Su, Ametaller ve Bileşikleri , Hidrokarbonlar ve Polimerler konularının işlenmesi hedeflenmektedir. Kimya dersi 10. sınıflarda 3 yazılı ve 3 sözlü sınavla değerlendirilmektedir. Sözlü sınavlarda öğrencilerin derse katılım, tutum ve davranışları, ödevleri, quizleri ve ürün dosyaları göz önünde bulundurulmaktadır.

IB DP Kimya

IB DP Kimya dersi deneysel yaklaşımla uygulama ve teoriyi birleştirmektedir. Öğrenciler içinde yaşadığımız fiziksel çevre ve tüm biyolojik sistemleri açıklayan kimya prensiplerini nicel kimya, periyodisite, kimyasal reaksiyonların hızları ve diğer konuları çalışarak öğrenmektedirler. IB DP Kimya, dersin gerekli prensiplerinin tamamen kapsanmasını seçmeli konular sunarak da desteklemektedir. Ayrıca ders öğretmeni öğrencilerin ihtiyaçlarına göre zamanını esnek olarak kullanabilme fırsatına sahiptir. Ders boyunca öğrenciler bir bilim insanının nasıl çalıştığını ve birbirleriyle olan iletişimlerini de uygulamalar yaparak tecrübe etmektedirler.

Kimya Dersi: 11. Sınıf

Dersin İçeriği ve Amaçları:

11. Sınıflar ileri seviye Kimya dersinde; Nicel Kimya, Atomun Yapısı, Periyodik Tablo, Kimyasal Bağlar, Kimyasal Tepkimelerde Enerji, Hız ve Denge ve Asitler ve Bazlar konularının işlenmesi hedeflenmektedir. 11. Sınıflar standart seviye Kimya dersinde; Nicel Kimya, Atomun Yapısı, Periyodik Tablo, Kimyasal Bağlar, Kimyasal Tepkimelerde Enerji, Hız ve Denge ve Asitler ve Bazlar konularının temel bölümlerinin işlenmesi hedeflenmektedir. Ayrıca ileri seviye kimya dersinde yıl boyunca 30 saat, standart seviyede is 25 saat deney yapılması planlanmıştır. Kimya dersi 11. sınıflarda 3 yazılı ve 3 sözlü sınavla değerlendirilmektedir. Sözlü sınavlarda öğrencilerin derse katılım, tutum ve davranışları, ödevleri, deney raporları, quizleri ve ürün dosyaları göz önünde bulundurulmaktadır.

Kimya Dersi: 12. Sınıf

Dersin İçeriği ve Amaçları:

12.Sınıflar ileri seviye Kimya dersinde; Elektrokimya, Organik Kimya ve seçmeli konulardan birinin işlenmesi hedeflenmektedir.12.Sınıflar standart seviye Kimya dersinde; Elektrokimya, Organik Kimya ve seçmeli konulardan birinin temel bölümlerinin işlenmesi hedeflenmektedir. Ayrıca ileri seviye kimya dersinde dönem süresince 30 saat, standart seviyede is 15 saat deney yapılması planlanmıştır. Kimya dersi 12. sınıflarda 3 yazılı ve 3 sözlü sınavla değerlendirilmektedir. Sözlü sınavlarda öğrencilerin derse katılım, tutum ve davranışları, ödevleri, deney raporları, quizleri ve ürün dosyaları göz önünde bulundurulmaktadır.


Biyoloji

Biyoloji,  canlı organizmaların yapılarını, işlevlerini, büyümelerini, kökenlerini, evrimlerini, yeryüzündeki dağılımlarını ve yaşam süreçlerini inceleyen bir bilim dalıdır. Biyoloji okulumuzun tamamında okutulan bir derstir ve Biyoloji Zümresi, çeşitli arazi çalışmalarıyla, aktivitelerle ve deneylerle öğrencilerimizin aktif katılımlarını desteklemektedir. Öğrencilerimizin konuları kendi tecrübeleriyle kazanıp öğreneceklerine inanmaktayız ve bu amaçla derslerimizde, el becerilerini fazlasıyla kullandıkları aktivitelerle öğrenmelerine destek vermekteyiz.

Zümremiz, BELS’in, Teke Deresi’ne 12,5 km uzaklıkta olmasının getirdiği coğrafik avantajı çok iyi değerlendirmektedir. Burası, IBDP Biyoloji dersini alan öğrencilerin her yıl iç değerlendirme çalışmalarını yürütebilecekleri arazi çalışması olanağını tanımaktadır. Diğer planlanan arazi çalışması ise özel çevre koruması altına alınmış ve sayısı azalmakta olan mavi yengeç (Callinectes sapidus) ve deniz kablumbağalarına (Caretta caretta) ev sahipliği yapan Muğla iline bağlı Dalyan’dadır. Bu arazi çalışması boyunca, öğrenciler Dalyan Deresi ve Köyceğiz Gölü’nde bulunan canlıların o habitattaki dağılışını hat (transect) metoduyla inceleme, su akıntısının ölçümü ve hesaplanması, su kalitesi testi (fostor, nitrat, tuzluluk, pH, sıcaklık, bulanıklık) ve yengeç varlık büyüklüğünü markalama metoduyla hesaplama aktivitelerini yapmaktadırlar. Bu arazi çalışmalarının yanı sıra, Bilim Aktiviteleri başlığı altında DNA Günü ve AIDS Farkındalık Günü gibi bilimde önemli yeri olan pek çok gün, öğrencilerin birbirleriyle ve diğer zümrelerle işbirliği halinde kutlanmaktadır. Bu tür aktivitelerde amacımız, bilimin gerçek yaşamla güçlü bağlantılarının önemini örneklerle vurgulamaktır.

Okulumuzda biyoloji dersi kapsamında 9. ve 10. sınıf öğrencilerimize IGCSE Biyoloji (0610), 11. ve 12. Sınıf öğrencilerimize ise IBDP İleri ve Standart Seviye Biyoloji dersleri verilmektedir. Bu dersler kapsamında, teknolojinin sağlamış olduğu fırsatlardan yararlanarak, amaçlarımız doğrultusunda belirlediğimiz kriterler çerçevesinde aşağıda belirtilen konuları kapsayacak şekilde müfredatımızı takip etmekteyiz.

Dersler

IGCSE Biyoloji (0610)

“…Cambridge IGCSE biyoloji öğrencilerinin bildiği ve yeni öğreneceği birçok ilkeyi ve bilimsel yaklaşımları anlamasına ve kullanmasına odaklanmaktadır. Müfredattaki çalışma programı öğrencilerin yetenek ve algılamalarını geliştirmek için hazırlanmış olup çeşitli deneysel öğrenimleri içermesi öngörülmüştür. Bu program, öğretmen ve öğrencilerin ömür boyu aktarılabilen yeteneklerin, içinde bulundukları gittikçe artan teknolojik ortamlarda gelişmelerine odaklanmaktadır. Ayrıca bu program (IGCSE), katılımcıları, anlama, içselleştirme, tanıdık oldukları ya da olmadıkları değerlendirmeler için de hazırlamaktadır…”

(Cambridge IGCSE Syllabus, Cambridge International Certificate, Biology, 0610)

Hazırlık Sınıfı Biyoloji Dersi (1 saat)

Temel Biyoloji terminolojisinin İngilizce olarak verilmesinin yanı sıra, laboratuvar güvenliği, laboratuvar malzemeleri ve temel Biyoloji deneyleri yapılması hedeflenmektedir. Biyoloji dersi hazırlık sınıflarında 2 yazılı sınav ve 2 performans ödevi ile değerlendirilmektedir.

9. Sınıf Biyoloji Dersi (IGCSE Biology- 0610) (3saat)

“Canlıların ortak özellikleri, Hücre, Hücre Zarından Madde Geçişleri, Enzimler, Sindirim Sistemi, Dolaşım Sistemi, Solunum Sistemi, Homeostazi ve Boşaltım Sistemi” konularının işlenmesi hedeflenmektedir. Biyoloji dersi 9. sınıflarda 3 yazılı sınav ve 3 performans ödevi ile değerlendirilmektedir.

10. Sınıf Biyoloji Dersi (IGCSE Biology- 0610) (3 saat)

“Denetleme ve Düzenleme Sistemleri, Bitkilerde Üreme Sistemi ve İnsanlarda Üreme Sistemi, Kalıtım ve Genetik, Hücre Bölünmeleri, Büyüme ve Gelişme,  Evrim ve Ekoloji” konularının işlenmesi hedeflenmektedir. Biyoloji dersi 10. sınıflarda 3 yazılı sınav ve 3 performans ödevi ile değerlendirilmektedir.

IBDP Biology (HL/SL)

IBDP Biyoloji dersleri bilimsel çalışma alanında ve yaratıcılıklarını geliştirebilme adına, onları teşvik edici ve düşünmeye zorlayıcı, küresel bağlamda olanaklar sağlamaktadır. Derslerimiz aynı zamanda bilim ve teknoloji alanlarında bilgiye ulaşmalarını sağlamanın yanı sıra bu alanlarda kullanılmakta olan metot ve teknikler üzerine de bilgi vermekte ve öğrencilerimizin bilimsel bilgiyi analiz edebilme, değerlendirebilme ve sentezleyebilme becerilerini de geliştirmeyi hedeflemektedir. IBDP Biyoloji dersleri sayesinde öğrencilerimiz deneysel ve araştırmaya dayalı bilime ait becerilerini geliştirmekte, bilimsel disiplinler arasındaki bağlantı ve ilişkileri anlamaya cesaretlendirilmekte, diğer alanları da etkilemekte olan bilimsel metodun doğasını anlamaktadırlar. (International Baccaleurette Diploma Program, Biology Syllabus)

11. Sınıf Biyoloji Dersi (IBDP Biology-HL/SL) (5 saat)

11. Sınıflar Biyoloji dersinde, “Hücre Biyolojisi, Moleküler Biyoloji, Genetik, Ekoloji, Evrim ve Biyoçeşitlilik” konuları ortak olarak işlenirken, ileri seviye öğrencileri bu konularla ilgili ileri düzey konuları da işlenmesi hedeflenmektedir. Ayrıca ileri seviye Biyoloji dersinde yıl boyunca 30 saat, standart seviyede ise 20 saat iç değerlendirme yapılması planlanmıştır. Biyoloji dersi 11. sınıflarda 3 yazılı sınav, 2 performans ödevi ile değerlendirilmektedir.

12. Sınıf Biyoloji Dersi (IBDP Biology-HL/SL) (5 saat)

12.sınıflar Biyoloji dersinde; “İnsan Fizyolojisi” konusu ortak olarak işlenirken, ileri seviye öğrencileri bu konuyla ilgili ileri düzey konuları almaları hedeflenmektedir. Ayrıca, seviyelerine göre seçmeli konulardan birinin işlenmesi hedeflenmektedir. Ayrıca ileri seviye Biyoloji dersinde dönem süresince 30 saat, standart seviyede is 20 saat deney yapılması planlanmıştır. Biyoloji dersi 12. sınıflarda 3 yazılı sınav ve 2 performans ödevi ile değerlendirilmektedir.


Bilgisayar Bilimi
Diploma Programı Bilgisayar Bilimleri öğrencileri, BT çözümlerinin başarılı bir şekilde geliştirilmesi ve uygulanmasında bilgisayar bilimcilerinin birbirleriyle ve diğer paydaşlarla nasıl çalıştıkları ve iletişim kurdukları konusunda bilgi sahibi olmalıdır. Bilgisayar bilimlerindeki problemleri çözmek için kullanılan metodoloji çok çeşitli biçimlerde olabilirken, grup 4 bilgisayar bilimleri dersi hem teorik hem de pratik bir yaklaşımın gerekliliğini vurgulamaktadır. Bu dersin amacı:

● Öğrencileri bağımsız ve yaşam boyu öğrenme için gerekli becerileri geliştirmeye teşvik edecek ve teşvik edecek küresel bir bağlamda çalışma ve yaratıcılık fırsatları sağlamak
● Bilgisayar bilimini karakterize eden bir bilgi, yöntem ve teknikler bütünü sağlamak
● Öğrencilerin bilgisayar bilimini karakterize eden bir dizi bilgi, yöntem ve teknikleri uygulayıp kullanmalarını sağlamak
● Karmaşık sorunları tanımlamak ve çözmek için düşünme becerilerini eleştirel bir şekilde uygulama konusunda inisiyatif gösterin
● Karmaşık sorunların çözümünde etkili işbirliği ve iletişimin gerekliliği ve değeri konusunda farkındalık yaratmak
● Mantıksal ve eleştirel düşünmenin yanı sıra deneysel, araştırmacı ve problem çözme becerilerini geliştirmek
● Bilgiyi güvenli ve etkili bir şekilde iletmek için bilgisayar bilimi çalışmalarında öğrencilerin bilgi ve iletişim teknolojisi becerilerini geliştirmek ve uygulamak
● Bilim ve teknolojiyi kullanmanın ahlaki, etik, sosyal, ekonomik ve çevresel sonuçları konusunda farkındalığı artırmak
● BT sistemleri ve bilgisayar bilimlerinde devam eden gelişmelerle ilişkili olasılıklar ve sınırlamalar konusunda bir anlayış geliştirmek
● Bilimsel disiplinler ile bilimsel yöntemin kapsayıcı doğası arasındaki ilişkilerin anlaşılmasını teşvik etmek

Günümüz toplumu, bilgi teknolojisinin (BT) ani büyümesi ve gelişmesiyle şekillenmekte ve bu durum toplumun geniş anlamda bireyin BT alanındaki bilgi ve yeterliliğine büyük ölçüde bağımlı olmasına neden olmaktadır. Ve her ne kadar bu bağımlılık günden güne artsa da, insanın eğitim ve bilgi edinme hakkı bilişim alanına kadar genişletilmiyor.

Bu ders öğrencilerin temel bilgisayar becerilerinde uzmanlaşmalarına yardımcı olmayı amaçlamaktadır ve bu umutla öğrencilerin mümkün olduğunca çok şey öğrenmelerini ve dolayısıyla modern BİT toplumunun aktif bir üyesi olmalarını diliyoruz.

MEB Bilgi ve İletişim Teknolojileri (BİT)
Günümüz toplumu, bilgi teknolojisinin (BT) ani büyümesi ve gelişmesiyle şekillenmekte ve bu durum toplumun geniş anlamda bireyin BT alanındaki bilgi ve yeterliliğine büyük ölçüde bağımlı olmasına neden olmaktadır. Ve her ne kadar bu bağımlılık günden güne artsa da, insanın eğitim ve bilgi edinme hakkı bilişim alanına kadar genişletilmiyor. Bu ders öğrencilerin temel bilgisayar becerilerinde uzmanlaşmalarına yardımcı olmayı amaçlamaktadır ve bu umutla öğrencilerin mümkün olduğunca çok şey öğrenmelerini ve dolayısıyla modern BİT toplumunun aktif bir üyesi olmalarını diliyoruz.

BİT müfredatı
Bilgi ve İletişim Teknolojisi (BİT) Kavramları

 • Bilgisayarı Kullanma ve Dosyaları Yönetme
 • Kelime İşleme
 • E-tablolar
 • Sunum
 • Web’de Gezinme ve İletişim
 • Web Tasarımı
 • Programlama