İçeriğe geç

Profesyonel Gelişim

Erzurum Özel Bilkent Laboratuvar Okullarında öğretmenlerin profesyonel gelişimi için farklı içerikte hizmet içi eğitim programları düzenlenmektedir. Gerek mesleki yeterliliklerin artırılmasında gerekse okulumuzda uygulanan akademik programların başarıyla yürütülmesi adına öğretmenlerimiz mesleki ve akademik programlara katılmaktadırlar.

Okulumuzda öğretmenlerimiz için yürütülen profesyonel gelişim programları yıl içerisinde devam etmektedir. Öğretmenlerimiz uluslararası programlar olan Uluslararası Genel Ortaöğretim Sertifika Programı (IGCSE) ve Uluslararası Bakalorya Diploma Programı (IBDP) müfredatlarının takip edilmesi adına yurt içi ve yurt dışı seminerlere katılmakta; bu programların öğretmenler için hazırlanan çevrimiçi kurslarını almaktadırlar. Ayrıca, okulumuzda görevlendirilen uluslararası programlar koordinatörlerinin dönüşümlü olarak her hafta gerçekleştirdikleri çalıştaylarda öğretmenlerimiz müfredatın en iyi şekilde uygulanması için bilgilerini sürekli tazelemekte ve paylaşımlarda bulunmaktadırlar.

Milli Eğitim Bakanlığı müfredatının temel alınarak eğitim-öğretime devam edildiği okulumuzda, öğretmenlerimiz Erzurum İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün düzenlemiş olduğu mesleki gelişim seminerlerine katılarak güncel hizmet içi eğitimleri almaktadırlar.

Okulumuzda uygulanan IGCSE ve IBDP programlarının Türkiye genelinde organize edilen çalıştaylarında öğretmenlerimiz yapmış oldukları sunumlar ile diğer meslektaşlarına örnekler sunmakta ve bilgilerini paylaşmaktadırlar.

Öğretmenlerimiz, alanında uzman kişiler tarafından okulumuzda düzenlenen pedagoji ağırlıklı seminerlere katılmaktadırlar. Bu seminerlerde; sınıf yönetimi, öğretmen-öğrenci iletişimi, teknolojinin doğru kullanımı, ergen eğitimi, iletişim, sorumluluk bilinci, medya gibi konular üzerinde durulmaktadır.