İçeriğe geç

Öğrenci Konseyi

Okulumuzda öğrenciler, demokrasinin kendilerine sağladığı hak ve sorumlulukların bilincinde olmaya yönlendirilmektedirler. Demokrasinin haklar kadar sorumluluklar sistemi olduğunu, bizzat sistemin içinde yer alarak öğrenmektedirler.

Bu politikanın bir sonucu olarak okulumuzda her yıl “Öğrenci Konseyi Seçimleri” yapılmaktadır. Demokratik bir seçim sürecinin tüm kurallarının uygulandığı bu süreçte başkanlığa ve konsey üyeliğine  aday olan öğrenciler kendilerine tanınan süre içinde propaganda yaparlar. Süreç sonunda seçim, kapalı oy ve açık sayım esasına göre yapılır. Seçilen  öğrenci konseyi;

  • Okulu temsil etmek ve tanıtmak
  • Arkadaşlarının isteklerini tartışarak değerlendirmek ve okul yönetimine iletmek
  • Eğitim-Öğretim yılı başında okul yönetiminin onayı ile oluşturdukları yıllık etkinlik planları doğrultusunda çalışmaları yürütmek
  • Sosyal sorumluluk projelerinde yer almak ve yer aldığı projelerde görevlerini en iyi şekilde yerine getirmek
  • Okul içi etkinlikler düzenleyerek belirli konularda farkındalığı arttırmak