İçeriğe geç

BELS Mezunlar Konseyi (ME-BELS)

Üyelik

 1. Konseye Üye Olma
  Konseyin, iki (2) tür üyeliği vardır.  Asil ve onursal üyelik.
 • Asil Üyelik
 1. Konseye İDV Bilkent Erzurum Laboratuvar Lisesi’nden mezun olanlar asil üye olabilir.
 2. Üye olmak isteyenler başvuru formunu eksiksiz ve doğru olarak doldurup başvururlar. Bu işlem yapılmadıkça Konsey üyeliği kazanılamaz.
 3. Üyelik Formu’ nun Konsey Yönetimi tarafından alındığı tarihi izleyen en geç otuz (30) gün içinde gerekli incelemenin sonucunda üyelik başlatılır.
 4. Bu prosedüre göre üye olma hakkına sahip kişiler, liseden mezun oldukları takvim yılı içinde üyelik başvurusu yapmaları gerekmektedir. (Ancak konseyin kuruluşundan önce mezun olan öğrenciler kuruluşu takip eden takvim yılı içinde üyelik için başvuruda bulunabilirler.)
 • Onursal Üyelik

Konseye üye olma koşullarını taşımamakla birlikte, okulda yöneticilik ve öğretmenlik yapanlar ile okula ve topluluğa önemli hizmeti geçmiş kişiler yasal engelleri bulunmamaları ve üyelerin önerisi ile okul yönetiminin onayı ile Onursal Üye seçilebilirler. Onursal Üyeler, seçilme ve seçme haklarına sahip olmayıp sadece etkinliklere katılırlar. Bu üyelerden en az üçü Konsey Yönetiminin doğal üyesidir. Konsey çalışmalarına yön verir ve yardımcı olurlar.

Üyelik Hakları

 1. Üyeler konsey faaliyetlerine katılabilir, konsey hizmetlerinden yararlanabilirler.
 1. Üyeler konseyin Yönetim Kurulu’na aday olabilirler. Yönetim Kurulu ve çeşitli komite seçimlerinde oy kullanabilirler.
 1. Üyelik haklarının kısıtlandığı ya da kaldırıldığını iddia eden üyelerin, bu iddialarını Konsey Yönetimi veya Okul Yönetimi nezdinde ileri sürebilirler.

Organlar

Konsey Organları

 1. Konsey Yönetim Kurulu
 2. Konsey Komiteleri
 3. Okul Yönetimi

Organların İşleyişi

 1. Konsey Yönetimi ilk toplantısında görev bölümü yaparak; başkan, başkan yardımcısı, sayman ve sekreteri belirler.
 1. Kararlar karar defterine yazılır ve toplantıya katılan üyeler tarafından imzalanır.
 1. Gerektiğinde olağanüstü toplantı yapar.
 1. Asil üyeliklerde boşalma olursa yedek üyeler göreve çağırılır.
 1. İhsan Doğramacı Vakfı Bilkent Erzurum Laboratuvar Lisesinin Okul Müdürü ME-BELS’in Yönetim Kurulu’nun doğal üyesidir.

Konseyin Defterleri

Konsey, yönetmelik gereği defterler tutar.

 1. Üye kayıt defteri
 2. Karar Defteri

Konsey Kuruluş İşlemleri ve İşlerinden Sorumlu Kişiler

 1. Okul Yönetimi
 2. Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Zümresi

Konseyin Yıllık Aktivite Programı

 1. Yılda bir defa “Kadayıf ve Cağ Günü”
 2. “Kariyer Günü”

Konsey İle İlgili Yapılması Gereken Diğer İşler

 1. ME-BELS yüzük ve rozet tasarımı ve üyelere satışı
 2. Web sitesine ME-BELS butonu eklenmesi etkinliklerin ve çalışmaların buradan duyurulması.

Konsey Amblemi

Konseyin amblemi, okul yönetimi kararıyla oluşturulur.