İçeriğe geç

IGCSE

Cambridge Üniversitesi Uluslararası Genel Ortaöğrenim Sertifika Programı tüm dünyada kabul görmüş eğitim programları arasında yer almaktadır. Okulumuz Eylül 2008 tarihinde Cambridge Uluslararası Sınavlar Merkezi tarafından akredite edilmiştir.

Cambridge IGCSE programları öğrencilerin akademik gelişimleri için bilginin kavranması, sözel beceriler, problem çözme becerisi, girişimcilik, takım liderliği ve sorgulayıcı kişilik gibi birçok beceriyi kazandırmayı hedeflemektedir. Program sonunda elde edilen başarı bir üst seviyedeki Uluslararası Bakalorya Programı gibi birçok çalışmalar için temel oluşturmaktadır. IGCSE kapsamında 9 ve 10. Sınıf müfredat programında öğrenciler iki yıllık programı tamamlarlar. Program sonunda öğrencileri dış merkezli bir sınav süreci beklemektedir. Sınavlar İngiltere’de değerlendirilmekte olup öğrenciler A*-G not baremi arasında notlar almaktadır.

BELS ’de öğrencilerin bir üst sınıf olan 11. Sınıfa devam edebilmeleri için en az “C” notunu almaları gerekmektedir.

Aşağıda okulumuzda IGCSE kapsamında okutulan dersler yer almaktadır.

  • Cambridge IGCSE İngilizce Ana Dil (0500)
  • Cambridge IGCSE İngilizce Edebiyat (0486)
  • Cambridge IGCSE Matematik (0606, 0607)
  • Cambridge IGCSE Biyoloji (0610)
  • Cambridge IGCSE Kimya (0620)
  • Cambridge IGCSE Fizik (0625)
  • Cambridge IGCSE Almanca (0525)

IGCSE kapsamında işlenen tüm dersler İngilizce olarak işlenmektedir.

Kaynak:

www.cie.org.uk