İçeriğe geç

BELS Tarihçe

TBMM tarafından kabul edilen 5526 sayılı kanunla Bilkent Üniversitesi’ne Erzurum, Malatya, Van ve Şanlıurfa illerinde Eğitim Bilimleri Enstitüleri açma izni verilmiştir. Erzurum’dan sonra üç ilimizde daha uluslararası kalite ve standartta eğitim veren ilköğretim ve ortaöğretim okullarının açılması planlanmıştır. Eğitim Bilimleri Enstitüleri bu okulları laboratuvar okulları olarak kullanacaktır.

Laboratuvar Okullarının amacı; Türk millî eğitiminin genel amaçları ve temel ilkeleri doğrultusunda öğrencilerin Atatürk inkılâp ve ilkelerine ve Anayasada ifadesini bulan Atatürk milliyetçiliğine bağlı; Türk Milletinin millî, ahlâkî, insanî, manevî ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren; ailesini, vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan; insan haklarına ve Anayasanın başlangıcındaki temel ilkelere dayanan demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyetine karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış hâline getirmiş yurttaşlar olarak yetişmelerine, başkalarının haklarına saygılı, kendi haklarını koruyan bireyler olmalarını sağlayacak, uluslararası yüksek kalite ve standarda sahip eğitim ortamına kavuşturmaktır.

Okulumuz, İhsan Doğramacı Vakfı tarafından Erzurum il merkezinde en ileri teknikle  kurulmuştur. Çağdaş yerleşkesinde dünyada örnek  alınacak bir eğitim kurumu olan okul; lisede eğitim dili İngilizce ve Cambridge Üniversitesi Uluslararası Genel Ortaöğretim Sertifika Programı (IGCSE) ve Uluslararası Bakalorya Diploma Programı (IBDP) müfredatıyla Hazırlık+4 yıllık Laboratuvar Lisesi olarak 2007-2008 Eğitim-Öğretim yılında başlamıştır. Laboratuvar ilkokulu; anasınıfı, 1. , 2. , 3. , 4. Sınıflarda birer şube olmak üzere 2013-2014 , ortaokul bölümü ise 2014-2015 eğitim-öğretim yılında 5. Sınıf düzeyinde bir şube olarak eğitim-öğretime başlamıştır.

Kadromuz, donanımıyla ve üstün nitelikli çalışmalarıyla eğitimde öncülük yapmayı ve ülkemizin aydınlık geleceğinin önderlerini yetiştirmeyi hedeflemektedir. Öğrencilerini, Atatürk İlke ve Devrimleri ışığında; millî, kültürel değerlerin yanında çağdaş dünyanın gerektirdiklerinin bilincinde olan, öğrenen, sorgulayan, bilgiye erişmeyi başaran ve yaratıcı olan bireyler olarak yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Öğrencilerini en çağdaş ortamlarda , en ileri olanaklarla eğitmek ve bilim ve teknoloji alanlarında olduğu kadar sosyal bilimler,  sanat, müzik, beden eğitiminde de uluslararası ölçülerde eğitim vermek okulun vazgeçilmez koşulları arasındadır.

Okulun  öğretmenleri,  Bilkent Üniversitesi Erzurum Eğitim Bilimleri Enstitüsünde yüksek lisans veya doktora derecelerini alabilecekleri gibi Eğitim Bilimleri Enstitüsü  öğretim elemanları da laboratuvar lisesinde ders verme haklarına sahiptirler. Doğu İller Projesi kapsamında kurulmuş olan Erzurum İhsan Doğramacı Vakfı Özel Bilkent Erzurum Laboratuvar Lisesi “Laboratuvar Okulu” olarak Türkiye’de türünde tek okuldur. Bu bağlamda, İhsan Doğramacı Erzurum Eğitim Bilimleri Enstitüsü ile Laboratuvar Okulu işbirliği sayesinde, okulun akademik kadrosu İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Erzurum Eğitim Bilimleri Enstitüsünde yüksek lisans veya doktora derecelerini alabilecekleri gibi Eğitim Bilimleri Enstitüsü  öğretim elemanları da laboratuvar lisesinde ders verme haklarına sahiptirler. Öğretmenler, laboratuar lisesinde lisansüstü çalışmalarını yürütürken en son pedagojik bilgi ve metodolojik uygulamalarda donatılmaktadırlar. Öğretim kadrosunun sürekli olarak mesleki gelişmelerini sağlamak  amacı ile diğer yurt içi ve yurt dışında mesleki paylaşım ,toplantı , konferans ve çalıştaylara katılım olanakları da bulunmaktadır.

Giriş Sınavları ile kabul edilen öğrencilerimiz , tam eğitim bursu ve kısmi eğitim bursları ile okumaktadırlar. Uluslararası standartlarda  eğitim veren okulumuzda sınıf mevcudumuz  20’yi geçmemektedir. Okulumuza yatılı öğrenci alınmamaktadır. Okula kabul edilen öğrencilerin ailelerinin de Erzurum il merkezinde yaşaması toplumsal eğitimin bir parçası olarak görülmektedir. Öğrenciler  için hazırlanan programlar kadar velilerin de yapılan veli paylaşım ve veli bilgilendirme toplantılarına katılımları eğitim felsefesinde önemli yer tutmaktadır.