İçeriğe geç

SAĞLIK SUNUMLARIMIZ

“Türkiye Diyabet Kontrol Programı” ve “Türkiye Obezite Kontrol Programı” kapsamında, çocuklarda diyabet bulguları ve diyabetli çocukların okulda bakımı konularında eğitim ve farkındalığın sağlanması, çocuklarda şişmanlığın önlenmesi ve sağlıklı beslenme alışkanlıklarının kazandırılması faaliyetleri yoluyla sağlıklı nesillerin yetiştirilmesi amacıyla 15 Kasım Perşembe günü saat 15.40’da çok amaçlı salonda okul hemşiremiz tarafından lise öğrencilerimize sunum yapıldı.
Ayrıca, 13 Aralık Perşembe günü saat 15.40 da Hazırlık,9.Sınıf ve 10. Sınıf öğrencilerimize çok amaçlı salonda okul hemşiremiz tarafından farkındalık oluşturmak amacıyla Kişisel Hijyen konulu sunum yapıldı. Sunumda kişisel hijyen ve temizliğin önemi, hastalıkların kişiden kişiye bulaşmasını önlemenin, kişisel hijyenle ilgili kurallara uyarak sağlanabileceği konusunda öğrencilerimize bilgiler verildi. Sunumda temizlik ve kişisel hijyenin her insanın hayatında önem göstermesi gereken bir alışkanlık olması gerektiği, temizlik ve hijyen olmadan sağlıklı bir yaşam sürmenin söz konusu olmayacağı ayrıca vurgulandı.