İçeriğe geç

Almanca

Gelişen global dünyamızda yabancı dil bilgisi kültürel, entelektüel ve mesleki ufku genişletir ve kültürler arası ilişkileri, farklılıklara anlayışla yaklaşılmasını sağlar. Almanca Zümresi olarak yurtdışı eğitim  imkânlarından faydalanabilmek için ikinci bir yabancı dile sahip olmanın önemini desteklemekteyiz.

Dört Dil Becerisinin temel alındığı Almanca ders programı, öğrencilerin dünya bakışını, kültürlerarası iletişimi, proje tabanlı öğrenmeyi ve öğrenci merkezli eğitimi desteklemektedir. Dersimizin kazanımları dinleme, okuma, konuşma, yazmadan oluşan dört dil becerisi ve öğrenci merkezli yaklaşıma göre düzenlenmiştir. Öğrencilerimizin aktif birer katılımcı ve araştırıcı bireyler olarak yetişmesine önem verilmektedir. Öğrencilerin, ders içi yapılan aktivitelerin dışında, okul içi, yurt içi projelerde ve uluslararası çalışmalarda aktif olmaları, dili etkin kullanmaları amaçlanmıştır.

Bu doğrultuda kazanımlar, Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Sınıflandırılmasında belirlenen seviyeler kapsamında ele alınmış ve öğrencilerin ulusal programda A2/ B1 ve uluslararası programda -IB programında- B1+/ B2 seviyesine ulaşmaları hedeflenmiştir.
Öğrencilerimiz ayrıca saygın olan iki uluslararası eğitim programında Uluslararası Bakalorya Diploma Programı ve Uluslararası Genel Ortaöğrenim Sertifika Programında IGCSE Almanca (0525) ve IBDP Dil B Almanca derslerini seçerek Almanca dil becerilerini geliştirebilmektedir.