İçeriğe geç

Kimya

Kimya akademik çalışmalarla araştırma ve uygulama yetilerinin kazanımını birleştiren bir bilim dalıdır. Kimya genellikle merkezi bilim olarak isimlendirilir çünkü içinde yaşadığımız fiziksel çevre ve tüm biyolojik sistemler kimya prensipleriyle açıklanabilmektedir. Kimya başlı başına çalışmaya değer bir bölüm olmanın yanı sıra yükseköğrenimde ki tıp, sağlık bilimleri biyolojik bilimler, çevre bilimleri ve mühendislik bilimleri gibi bir çok bölümünde zorunlu öncül dersidir.

Hedeflerimiz

  • Hazırlık Sınıfı öğrencilerinin Kimya biliminin temel terminolojisini öğrenmeleri,  temel kimyasal kavramları nitelikli deneylerle pekiştirerek kavramaları,
  • 9.sınıf öğrencilerinin IGCSE kimya sınavlarına nitelikli bir şekilde hazırlanmaları, kimya biliminin temel konularını deneylerle destekleyerek öğrenmeleri, ileri ki yıllarda onları başarıya taşıyacak sağlam bir altyapıya sahip olmaları,
  • 10.sınıf öğrencilerinin yılsonunda uygulanacak olan IGCSE kimya sınavlarında okulumuzun başarı çıtasını daha yukarılara taşımaları, temel bir bilim dalı olan kimyanın hayatımızın her alanında taşıdığı önemi kavramaları,
  • 11. sınıf öğrencilerinin 11. Sınıf kimya konularını nitelikli bir şekilde öğrenmeleri,  IB iç değerlendirme kapsamında yaptıkları laboratuar çalışmaları ile teorik kimya bilgilerini somutlaştırmaları ve günlük yaşantılarında meydana gelen olaylara bilimsel bakış açısını da katabilmeleri,
  • 12.sınıf öğrencilerin yılsonunda uygulanacak olan IB, YGS ve LYS sınavlarında yüksek başarıya ulaşmaları, amaca yönelik içsel deney değerlendirmelerini ve IB tez çalışmalarını başarıyla tamamlamaları hedeflenmektedir.

Dersler

Kimya Dersi: Hazırlık Sınıfı

Dersin İçeriği ve Amaçları:

Hazırlık sınıflarında Kimya dersi haftada 1 saat olarak işlenmektedir. Derste Kimya dersinin temel İngilizce terminolojisinin yanı sıra, laboratuvar güvenliği, laboratuvar malzemeleri ve temel Kimya deneyleri ele alınmaktadır. Kimya dersi hazırlık sınıflarında 2 yazılı ve 2 sözlü sınavla değerlendirilmektedir. Sözlü sınavlarda öğrencilerin derse katılım, tutum ve davranışları, ödevleri, quizleri ve ürün dosyaları göz önünde bulundurulmaktadır.

Kimya Dersi: 9. Sınıf

Dersin İçeriği ve Amaçları:

Ulusal müfredat ile birlikte IGCSE programlarının da kapsandığı ortak bir plana bağlı kalınarak Maddenin Halleri, Atomun Yapısı, Bileşikler, Karışımlar, Periyodik Tablo, Mol Kavramı, Kimyasal Tepkimeler, Redoks Tepkimeleri, Asit ve Bazlar, Elektrik ve Kimyasal Değişimler konularının işlenmesi hedeflenmektedir. Kimya dersi 9. sınıflarda 3 yazılı ve 3 sözlü sınavla değerlendirilmektedir. Sözlü sınavlarda öğrencilerin derse katılım, tutum ve davranışları, ödevleri, quizleri ve ürün dosyaları göz önünde bulundurulmaktadır.

Kimya Dersi: 10. Sınıf

Dersin İçeriği ve Amaçları:

Ulusal müfredata ve IGCSE programlarına uyumlu bir şekilde hazırlanan müfredat uyarınca Kimyasal Tepkimelerde Enerji, Hız ve Denge, Metallerin Özellikleri , Hava ve Su, Ametaller ve Bileşikleri , Hidrokarbonlar ve Polimerler konularının işlenmesi hedeflenmektedir. Kimya dersi 10. sınıflarda 3 yazılı ve 3 sözlü sınavla değerlendirilmektedir. Sözlü sınavlarda öğrencilerin derse katılım, tutum ve davranışları, ödevleri, quizleri ve ürün dosyaları göz önünde bulundurulmaktadır.

IB DP Kimya

IB DP Kimya dersi deneysel yaklaşımla uygulama ve teoriyi birleştirmektedir. Öğrenciler içinde yaşadığımız fiziksel çevre ve tüm biyolojik sistemleri açıklayan kimya prensiplerini nicel kimya, periyodisite, kimyasal reaksiyonların hızları ve diğer konuları çalışarak öğrenmektedirler. IB DP Kimya, dersin gerekli prensiplerinin tamamen kapsanmasını seçmeli konular sunarak da desteklemektedir. Ayrıca ders öğretmeni öğrencilerin ihtiyaçlarına göre zamanını esnek olarak kullanabilme fırsatına sahiptir. Ders boyunca öğrenciler bir bilim insanının nasıl çalıştığını ve birbirleriyle olan iletişimlerini de uygulamalar yaparak tecrübe etmektedirler.

Kimya Dersi: 11. Sınıf

Dersin İçeriği ve Amaçları:

11. Sınıflar ileri seviye Kimya dersinde; Nicel Kimya, Atomun Yapısı, Periyodik Tablo, Kimyasal Bağlar, Kimyasal Tepkimelerde Enerji, Hız ve Denge ve Asitler ve Bazlar konularının işlenmesi hedeflenmektedir. 11. Sınıflar standart seviye Kimya dersinde; Nicel Kimya, Atomun Yapısı, Periyodik Tablo, Kimyasal Bağlar, Kimyasal Tepkimelerde Enerji, Hız ve Denge ve Asitler ve Bazlar konularının temel bölümlerinin işlenmesi hedeflenmektedir. Ayrıca ileri seviye kimya dersinde yıl boyunca 30 saat, standart seviyede is 25 saat deney yapılması planlanmıştır. Kimya dersi 11. sınıflarda 3 yazılı ve 3 sözlü sınavla değerlendirilmektedir. Sözlü sınavlarda öğrencilerin derse katılım, tutum ve davranışları, ödevleri, deney raporları, quizleri ve ürün dosyaları göz önünde bulundurulmaktadır.

Kimya Dersi: 12. Sınıf

Dersin İçeriği ve Amaçları:

12.Sınıflar ileri seviye Kimya dersinde; Elektrokimya, Organik Kimya ve seçmeli konulardan birinin işlenmesi hedeflenmektedir.12.Sınıflar standart seviye Kimya dersinde; Elektrokimya, Organik Kimya ve seçmeli konulardan birinin temel bölümlerinin işlenmesi hedeflenmektedir. Ayrıca ileri seviye kimya dersinde dönem süresince 30 saat, standart seviyede is 15 saat deney yapılması planlanmıştır. Kimya dersi 12. sınıflarda 3 yazılı ve 3 sözlü sınavla değerlendirilmektedir. Sözlü sınavlarda öğrencilerin derse katılım, tutum ve davranışları, ödevleri, deney raporları, quizleri ve ürün dosyaları göz önünde bulundurulmaktadır.