İçeriğe geç

Biyoloji

Biyoloji,  canlı organizmaların yapılarını, işlevlerini, büyümelerini, kökenlerini, evrimlerini, yeryüzündeki dağılımlarını ve yaşam süreçlerini inceleyen bir bilim dalıdır. Biyoloji okulumuzun tamamında okutulan bir derstir ve Biyoloji Zümresi, çeşitli arazi çalışmalarıyla, aktivitelerle ve deneylerle öğrencilerimizin aktif katılımlarını desteklemektedir. Öğrencilerimizin konuları kendi tecrübeleriyle kazanıp öğreneceklerine inanmaktayız ve bu amaçla derslerimizde, el becerilerini fazlasıyla kullandıkları aktivitelerle öğrenmelerine destek vermekteyiz.

Zümremiz, BELS’in, Teke Deresi’ne 12,5 km uzaklıkta olmasının getirdiği coğrafik avantajı çok iyi değerlendirmektedir. Burası, IBDP Biyoloji dersini alan öğrencilerin her yıl iç değerlendirme çalışmalarını yürütebilecekleri arazi çalışması olanağını tanımaktadır. Diğer planlanan arazi çalışması ise özel çevre koruması altına alınmış ve sayısı azalmakta olan mavi yengeç (Callinectes sapidus) ve deniz kablumbağalarına (Caretta caretta) ev sahipliği yapan Muğla iline bağlı Dalyan’dadır. Bu arazi çalışması boyunca, öğrenciler Dalyan Deresi ve Köyceğiz Gölü’nde bulunan canlıların o habitattaki dağılışını hat (transect) metoduyla inceleme, su akıntısının ölçümü ve hesaplanması, su kalitesi testi (fostor, nitrat, tuzluluk, pH, sıcaklık, bulanıklık) ve yengeç varlık büyüklüğünü markalama metoduyla hesaplama aktivitelerini yapmaktadırlar. Bu arazi çalışmalarının yanı sıra, Bilim Aktiviteleri başlığı altında DNA Günü ve AIDS Farkındalık Günü gibi bilimde önemli yeri olan pek çok gün, öğrencilerin birbirleriyle ve diğer zümrelerle işbirliği halinde kutlanmaktadır. Bu tür aktivitelerde amacımız, bilimin gerçek yaşamla güçlü bağlantılarının önemini örneklerle vurgulamaktır.

Okulumuzda biyoloji dersi kapsamında 9. ve 10. sınıf öğrencilerimize IGCSE Biyoloji (0610), 11. ve 12. Sınıf öğrencilerimize ise IBDP İleri ve Standart Seviye Biyoloji dersleri verilmektedir. Bu dersler kapsamında, teknolojinin sağlamış olduğu fırsatlardan yararlanarak, amaçlarımız doğrultusunda belirlediğimiz kriterler çerçevesinde aşağıda belirtilen konuları kapsayacak şekilde müfredatımızı takip etmekteyiz.

Dersler

IGCSE Biyoloji (0610)

“…Cambridge IGCSE biyoloji öğrencilerinin bildiği ve yeni öğreneceği birçok ilkeyi ve bilimsel yaklaşımları anlamasına ve kullanmasına odaklanmaktadır. Müfredattaki çalışma programı öğrencilerin yetenek ve algılamalarını geliştirmek için hazırlanmış olup çeşitli deneysel öğrenimleri içermesi öngörülmüştür. Bu program, öğretmen ve öğrencilerin ömür boyu aktarılabilen yeteneklerin, içinde bulundukları gittikçe artan teknolojik ortamlarda gelişmelerine odaklanmaktadır. Ayrıca bu program (IGCSE), katılımcıları, anlama, içselleştirme, tanıdık oldukları ya da olmadıkları değerlendirmeler için de hazırlamaktadır…”

(Cambridge IGCSE Syllabus, Cambridge International Certificate, Biology, 0610)

Hazırlık Sınıfı Biyoloji Dersi (1 saat)

Temel Biyoloji terminolojisinin İngilizce olarak verilmesinin yanı sıra, laboratuvar güvenliği, laboratuvar malzemeleri ve temel Biyoloji deneyleri yapılması hedeflenmektedir. Biyoloji dersi hazırlık sınıflarında 2 yazılı sınav ve 2 performans ödevi ile değerlendirilmektedir.

9. Sınıf Biyoloji Dersi (IGCSE Biology- 0610) (3saat)

“Canlıların ortak özellikleri, Hücre, Hücre Zarından Madde Geçişleri, Enzimler, Sindirim Sistemi, Dolaşım Sistemi, Solunum Sistemi, Homeostazi ve Boşaltım Sistemi” konularının işlenmesi hedeflenmektedir. Biyoloji dersi 9. sınıflarda 3 yazılı sınav ve 3 performans ödevi ile değerlendirilmektedir.

10. Sınıf Biyoloji Dersi (IGCSE Biology- 0610) (3 saat)

“Denetleme ve Düzenleme Sistemleri, Bitkilerde Üreme Sistemi ve İnsanlarda Üreme Sistemi, Kalıtım ve Genetik, Hücre Bölünmeleri, Büyüme ve Gelişme,  Evrim ve Ekoloji” konularının işlenmesi hedeflenmektedir. Biyoloji dersi 10. sınıflarda 3 yazılı sınav ve 3 performans ödevi ile değerlendirilmektedir.

IBDP Biology (HL/SL)

IBDP Biyoloji dersleri bilimsel çalışma alanında ve yaratıcılıklarını geliştirebilme adına, onları teşvik edici ve düşünmeye zorlayıcı, küresel bağlamda olanaklar sağlamaktadır. Derslerimiz aynı zamanda bilim ve teknoloji alanlarında bilgiye ulaşmalarını sağlamanın yanı sıra bu alanlarda kullanılmakta olan metot ve teknikler üzerine de bilgi vermekte ve öğrencilerimizin bilimsel bilgiyi analiz edebilme, değerlendirebilme ve sentezleyebilme becerilerini de geliştirmeyi hedeflemektedir. IBDP Biyoloji dersleri sayesinde öğrencilerimiz deneysel ve araştırmaya dayalı bilime ait becerilerini geliştirmekte, bilimsel disiplinler arasındaki bağlantı ve ilişkileri anlamaya cesaretlendirilmekte, diğer alanları da etkilemekte olan bilimsel metodun doğasını anlamaktadırlar. (International Baccaleurette Diploma Program, Biology Syllabus)

11. Sınıf Biyoloji Dersi (IBDP Biology-HL/SL) (5 saat)

11. Sınıflar Biyoloji dersinde, “Hücre Biyolojisi, Moleküler Biyoloji, Genetik, Ekoloji, Evrim ve Biyoçeşitlilik” konuları ortak olarak işlenirken, ileri seviye öğrencileri bu konularla ilgili ileri düzey konuları da işlenmesi hedeflenmektedir. Ayrıca ileri seviye Biyoloji dersinde yıl boyunca 30 saat, standart seviyede ise 20 saat iç değerlendirme yapılması planlanmıştır. Biyoloji dersi 11. sınıflarda 3 yazılı sınav, 2 performans ödevi ile değerlendirilmektedir.

12. Sınıf Biyoloji Dersi (IBDP Biology-HL/SL) (5 saat)

12.sınıflar Biyoloji dersinde; “İnsan Fizyolojisi” konusu ortak olarak işlenirken, ileri seviye öğrencileri bu konuyla ilgili ileri düzey konuları almaları hedeflenmektedir. Ayrıca, seviyelerine göre seçmeli konulardan birinin işlenmesi hedeflenmektedir. Ayrıca ileri seviye Biyoloji dersinde dönem süresince 30 saat, standart seviyede is 20 saat deney yapılması planlanmıştır. Biyoloji dersi 12. sınıflarda 3 yazılı sınav ve 2 performans ödevi ile değerlendirilmektedir.