İçeriğe geç

Uluslararası

ULUSLARARASI PROGRAMLAR
Bilkent Üniversitesi Erzurum yerleşkesindeki okulumuz, kuruluşunu düzenleyen 5526 sayılı yasa uyarınca Bilkent Üniversitesi Erzurum Eğitim Bilimleri Enstitüsünün laboratuvar okuludur. İlgili yasaya göre, “Laboratuvar okullarında onuncu sınıftan onbirinci sınıfa geçişte, Bilkent Üniversitesi Senatosu tarafından belirlenecek uluslararası sınavlarda başarılı olma şartı da aranır. Bu liselerden mezun olabilmek için uluslararası bakalorya diploması alınması da gereklidir.”

Uluslararası Bakalorya Diploma Programıİhsan Doğramacı Vakfı Özel Bilkent Erzurum Laboratuvar Lisesi, 15 Mart 2010 tarihinden itibaren IB Dünya Okulu olmaya hak kazanarak IB Diploma Programını uygulamak üzere yetkilendirilmiştir.

Okulumuzda IB Diploma Programı, 2010-2011 Eğitim-Öğretim yılında uygulanmaya başlamış ve okulumuz ilk mezunlarını Haziran 2012 tarihinde vermiştir.

Okulumuzun misyon ve vizyonu Uluslararası Bakalorya Diploma Programıyla ulus, ülke ve dünyaya karşı duyarlı bireyler yetiştirme vizyonunda olan okulumuz bağımsız düşünen, bilimsel, yaratıcı ve eleştirel düşünebilme yetisine sahip, geleceğin değişimini yönlendirecek olan özgüvenli lider bireyler yetiştirme açısından birebir örtüşmektedir.

Uluslararası Bakalorya Diploma Programı öğrencilerimizi çok yönlü bir şekilde üniversiteye hazırlayan ve 16-19 yaş arasında gençlerin kayıt olabileceği bir programdır. Okulumuzca İngilizce olarak alınmakta olan dersleri içeren bu program herhangi tek bir ülkenin ulusal müfredatına ait olmayıp birçok ulusal müredatın incelenmesi sonucu en iyi yönlerinin adapte edildiği bir uluslararası diploma programıdır.

Bilkent Üniversitesi Erzurum yerleşkesindeki okulumuz, kuruluşunu düzenleyen 5526 sayılı yasa uyarınca Bilkent Üniversitesi Erzurum Eğitim Bilimleri Enstitüsünün laboratuvar okuludur. İlgili yasaya göre, “Laboratuvar okullarında onuncu sınıftan onbirinci sınıfa geçişte, Bilkent Üniversitesi Senatosu tarafından belirlenecek uluslararası sınavlarda başarılı olma şartı da aranır. Bu liselerden mezun olabilmek için Uluslararası Bakalorya diploması alınması da gereklidir.”

Dünyada 120’den fazla ülkede uygulanmakta olan bu program, uluslararası arenada başarı kriteri olarak kabul edilmektedir. Üstün ve nitelikli akademik kadromuz ile öğrencilerimizi üniversite yaşamına ve üniversite sonrası yaşama üst düzey beceriler kazandırarak hazırlamak, aynı zamanda onları hayat boyu öğrenen bireyler olarak yetiştirmek ve hepsine uluslararası bakış açısı kazandırmak hedeflenmektedir.

Detaylı bilgi için,

IB DP Koordinatörü

Mark Johnson

mjohnson@139.179.38.134