İçeriğe geç

Genel Bilgi

Laboratuvar okullarında kayıt-kabul işleri ile öğrencilere verilecek burslar, Giriş Sınavı ve Burslar Yönergesi doğrultusunda aşağıda belirtilen esaslara göre yapılır. Ana sınıfına aday kayıt sistemine göre öğrenci alınır. Aday kaydı için başvuranların sayısı, kontenjan sayısını aşarsa noter huzurunda çekilecek kura sonucuna göre kesin öğrenci kaydı yapılır:

a) Ana sınıfı ve lise hazırlık sınıfları için alınacak öğrenci sayıları; okul yönetiminin önerileri dikkate alınarak yönetim kurulunca tespit edilir.

b) Her öğretim yılı okul çalışma takviminde belirlenen süreler dikkate alınarak okul yönetimince, aday kaydı, kesin kayıtlar, yönergelerle belirlenen nakil, giriş sınavları ve başvuru tarihleri belirlenir ve yönetim kurulunun onayı alındıktan sonra ilan edilir.

c) Laboratuvar ilköğretim okulları mezunlarından lise devrelerine devam etmek isteyenler, okulun ilgili giriş sınavında başarılı olmaları hâlinde hazırlık sınıfına alınırlar. Lise hazırlık sınıfını okumadan 9. sınıfa devam etmek isteyenlerin, okulca yapılan yabancı dil seviye tespit sınavına girmeleri gerekir. Hazırlık sınıfına kayıt hakkı olan ve yabancı dil seviye tespit sınavında başarılı olan öğrenciler 9’uncu sınıfa devam ettirilir.

d) Okullardaki öğrencilerin anne veya babasından herhangi birinin okulun bulunduğu şehirde ikamet etmesi esastır. Okulun bulunduğu ilde ikamet etmeyen anne ve babanın çocukları giriş sınavına alınabilirler. Ancak bu öğrencilerin okula kabul edilebilmeleri için anne, babasının kayıt tarihi itibarıyla ikamet şartını sağladıklarını belgelendirmeleri gerekir. Anne, babanın ikamet zorunluluğu, öğrencinin eğitimi süresince devam eder. Buna uymayan anne ve babanın çocuklarının okulla ilişiği kesilir. Anne ve babası hayatta olmayan öğrenciler için şartlar, okul yönetim kurulunca her öğrenci için ayrı ayrı belirlenir.

e) Liselerin hazırlık sınıflarına Giriş Sınavı ve Burslar Yönergesi doğrultusunda öğrenci alınır. Giriş sınavlarında, genel yetenek ve eğitim seviyesi ile müzik ve sanat yeteneklerinin değerlendirilmesi esastır.

f) Okul yönetimlerince, giriş sınavı sonuçları yönetim kurulunun onayı alındıktan sonra, öğrenci anne ve babasına bildirilir. Gönderilen bildirimde, kabul edilen öğrenciler için kesin kayıt tarihleri ve istenilen belgeler belirtilir.

g) Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kayıtları belirtilen tarihlerde yapılır.