Lise

 

Lise Hazırlık Sınıfı Giriş Sınavı Koşulları ve Sınav İçeriği

Lise hazırlık sınıfı için başvurular 27 Mart 2017 Pazartesi günü saat 09.00’da başlayacak olup, için 8 Nisan 2017 Cuma günü saat 16.00’da sona erecektir. Lise hazırlık sınıfları için birinci aşama giriş sınavı 30 Nisan 2017 Pazar günü; birinci aşamada başarılı olan öğrencilerin gireceği ikinci aşama giriş sınavı ise 13-14 Mayıs 2017 Cumartesi ve Pazar günleri okulumuz yerleşkesinde gerçekleştirilecektir.

Lise giriş sınavı tarih, yer ve saatleri ile ilgili bilgiler www.bels.bilkent.edu.tr web sitesinde yayınlanacaktır.

Başvurularınızı yukarıda belirtilen tarihler arasında www.bels.bilkent.edu.tr web sitesinden günün her saati online olarak yapabileceğiniz gibi, başvuru merkezimizden de gerçekleştirebilirsiniz.

Başvuru merkezimiz, işlemleriniz için pazar günleri hariç, her gün 09.00-16.00 arası açıktır.

Başvurular ücretsizdir.

Anne veya babadan en az birisinin kesin kayıt tarihi itibariyle Erzurum merkezde ikamet etmesi zorunludur.

Online başvuru yapan öğrenci ve velilerin başvuru merkezine, istenen belgeleri anasınıf ve lise hazırlık başvuru tarihleri dikkate alınarak başvuru sürelerinin bitimine kadar ulaştırmaları ve aday öğrenci kimlik belgelerini almaları gerekmektedir.

  • Aday öğrenci kimlik belgesini teslim almayan öğrenci veya velilerin başvurulmayacaklardır.

Aday öğrenciler, 5. 6., 7. sınıflar ile 8. sınıf 1. dönem ortalamalarının 100 puan üzerinden en az 80 olması durumunda sınava başvuru hakkı kazanarak ayrı tarihlerde gerçekleştirilen 2 aşamalı bir sınava katılabilmektedir.

Birinci Aşama Sınavında (Yazılı Sınav) Türkçe, Matematik, Fen ve Teknoloji, İngilizce ve Genel Yetenek Testleri bulunmaktadır.

İkinci Aşama Sınavı, Türkçe ve İngilizce Kompozisyon Yazma, Müzik ve Sanat Yetenek Sınavı ve Mülakat sürecinden oluşmaktadır.

Okulumuz 2 aşamalı giriş sınavlarında başarılı olan öğrenciler, Haziran ayında kayıtları yapılır. Ankara ve Erzurum’da gerçekleştirilen  Yaz Okulu programına öğrencilerin katılımı zorunludur.

Giriş Sınavı Başvuru Belgeleri

  1. Websitemizde bulunan online Giriş Sınavı Başvuru Formu doldurulur. Başvuru formuna aday öğrencinin yeni çekilmiş fotoğrafı okulda kayıt onay esnasında yapıştırılır. Başvuru okulda onaylanırken öğrencinin velisi tarafından ilgili form imzalanır.
  2. Kimlik aslı ve 1 adet fotokopisi.
  3. Öğrencinin yeni çekilmiş 3 adet vesikalık fotoğrafı
  4. Ortaokuldan alınacak Not Dökümü Belgesi – Öğrencinin 8.sınıfta öğrenim gördüğü okulundan 5. 6. 7. ve 8. sınıf birinci dönemine ait not ortalamasını gösteren belge.

Birinci Aşama Sınavı (Yazılı Sınav) – 30 Nisan 2017 Pazar günü

Birinci Aşama Sınavı tek oturumda yapılır.

Birinci Aşama Yazılı sınavında öğrencilere iki kitapçık dağıtılır.

Birinci Kitapçık; Türkçe, İngilizce, Matematik, Fen ve Teknoloji konularını içeren klasik, kısa cevaplı ve açık uçlu sorulardan oluşmaktadır.

İkinci Kitapçık; Çoktan seçmeli bir Genel Yetenek Testidir.

İkinci Aşama Sınavları – 13-14 Mayıs 2017 Cumartesi ve Pazar günleri

Birinci Aşama Sınavında başarılı olan aday öğrenciler İkinci Aşama Sınavına katılma hakkı kazanacaklardır.

Hazırlık sınıflarına Giriş Sınavı ve Burslar Yönergesi doğrultusunda öğrenci alınır. Giriş sınavında, aday öğrencilerin genel yetenek ve eğitim seviyesi ile müzik ve sanat yeteneklerini değerlendirilmektedir.

İkinci Aşama, kompozisyon (Türkçe ve İngilizce), mülakat, sanat ve müzik yetenek sınavlarından oluşmaktadır.

İkinci Aşama Sınavına katılan aday öğrencilerin velileri için İhsan Doğramacı Vakfı Özel Bilkent Laboratuvar Lisesi’nin eğitim felsefesini ve hedeflerini tanıtmak amacıyla Veli Bilgilendirme Toplantısı düzenlenir. Aday velilerin bu toplantıya katılımı mecburidir.