Oct 262015
 

Bilkent Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümünden Yard. Doç Dr. M. Selim Hanay 9 Ekim 2015 Cuma günü okulumuzu ziyaret etmiştir. Dr. Hanay okulumuz çok amaçlı salonunda 10., 11., ve 12. Sınıf öğrencilerimize yönelik Nanoteknoloji ve Ultra Küçük Makinelerin İmalatı hakkında ve günlük hayattaki kullanım alanları ile ilgili interaktif ve bilgilendirici bir seminer vermiştir. Bilgilerinizi dileriz.

  •  26/10/2015