İçeriğe geç

İngilizce

BELS İngilizce Zümresi öğrencilerin etkili düşünen ve problem çözme becerisi sergileyen bireyler olmaları için kaliteli bir eğitim sunmayı kendisine hedef edinmiştir. Bu sebepledir ki, İngilizce zümresi olarak öğrenci merkezli eğitim ve farklılaştırılmış eğitim tekniklerini kullanmak adına yoğun gayret sarf etmekteyiz. BELS İngilizce Zümresi olarak günümüz dünyasında kullanılan güncel öğretim tekniklerine önem vermekteyiz ve öğrencilerimizin öğrenim biçimlerini geliştiren ve farkına varan bir yaklaşım sergilemekteyiz.  Bu nedenle amacımız,

  • Dil farkındalığı gelişmiş
  • Dili etkili kullanan
  • Çeşitli makaleleri ve edebiyat ürünlerini kavrayıp analiz eden
  • Dil becerilerini geliştirecek proje çalışmaları gerçekleştiren
  • Hızla gelişen dünyada güncel olaylara ilgili ve uluslararası farkındalığı gelişmiş
  • Akademik ve sosyal yaşamlarında İngilizce becerilerini etkili kullanabilen bireyler yetiştirmektir.

Programlar

Okul içerisinde uygulanan değerlendirme çalışmalarına ek olarak, okulumuzda İngilizce öğrenimi iki saygın uluslararası eğitim programı ile değerlendirilmektedir. Bunlar Uluslararası Bakalorya Programı ve Cambridge Üniversitesi Uluslararası Genel Ortaöğrenim Sertifika Programıdır.

BELS Hazırlık Yılı, okulumuza kabul edilen öğrenciler için bir geçiş yılıdır. Hazırlık Yılı boyunca öğrenciler, Cambridge Üniversitesi Checkpoint Serisi’ni kullanarak İngilizce okuma ve yazma becerilerini geliştirirler. Kurgu ve kurgu dışı konular ile 12 farklı tema içeren Cambridge Checkpoint Serisi, entegre edilmiş konuşma ve dinleme metinleri ile okuma ve yazma becerilerini geliştiren etkinlikler sunmaktadır.

Öğrencilerimiz 9 ve 10. Sınıf süresince IGCSE Ana Dil İngilizce ve IGCSE İngilizce Edebiyat müfredatını işlemektedirler. Bu nedenle hazırlık sınıfı öğrencilerimiz hazırlık yılı boyunca bu programlara hazırlanmaktadırlar. IGCSE Ana Dil dersi öğrencilerin etkin ve akıcı bir şekilde İngilizce dilini kullanmalarını hedeflemektedir. Öğrenciler zengin bir kelime bilgisi kazanarak dili doğru kullanmaları konusunda çalışmalarda bulunmaktadırlar. Öğrenciler aynı zamanda zengin okuma çalışmaları ile gelecek öğrenim yaşantılarında kendilerine yardımcı olacak analiz ve sentez gibi becerileri kazanmaktadırlar.

11 ve 12. Sınıf öğrencileri Uluslararası Diploma Programı kapsamında Dil A: İngilizce Dil ve Edebiyat dersini standart ve yüksek seviyede almaktadırlar. Bu ders ile öğrencilerimiz üniversite yaşamlarında kullanacakları etkili dil, sosyal ve estetik becerilerini geliştirmektedirler. Bu ders kapsamında öğrencilerimiz çeşitli makaleler ve edebiyat ürünlerini analiz etmektedirler ve edebi değerlendirme üzerine yoğunlaşmaktadırlar.

Eylül 2014 itibari ile BELS İngilizce Zümresi IBDP Edebiyat ve Performans dersini de işlemeye başlamıştır. Bu ders kapsamında öğrencilerimizin farklı edebi metinleri eleştirel bir bakış açısıyla incelemeleri, yaratıcı düşünmeleri ve bu süreçte etkili dil performansı sergilemeleri hedeflenmektedir.