İçeriğe geç

Fizik

Fizik “maddenin çalışmada, enerji ve aralarındaki etkileşim” olarak tanımlanabilir, fakat gerçekte fizik madde ve enerji kavramları hakkında temel sorular soran ve de bu soruları yanıtlamak için gözlem yapan ve deneysel yöntemleri kullanan bir bilim dalıdır.

Okulumuzda Fizik Bölümü’nde öğrencilerimizle, sorularına cevap bulabilmeleri için, IGCSE ve IBDP olmak üzere iki uluslararası müfredat ve ulusal müfredat takip edilmektedir.

Ayrıca, Fizik Bölümü olarak akademik yıl içerisinde diğer fen bölümleri ile birlikte Bilim Şenliği, Newton Günü, Einstein Günü gibi aktivitelerde rol almaktayız.

Dersler

IBDP Fizik

IB Diploma Programı Fizik dersinde öğrenciler bir atomu ve tüm evreni inceleyen temel deneysel bilimleri öğrenirler. Öğrenciler klasik deneysel becerilerini geliştirmenin yanında fizik biliminin dili olan matematiği kullanmayı da öğrenirler. Öğrenciler normal yaşamlarında da çok kullanacakları bilimin vazgeçilmesi olan sosyal becerileri, bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanma yeteneklerini bu derste kazanırlar. Aynı zamanda, öğrenciler fiziğin ve genel olarak bilimin topluma etkisini incelerler ve bilimin topluma kazandırdığı sosyal, etik, ekonomik ve çevresel katkıları farklı yönlerden değerlendirirler. Bu akademik olarak zorlayıcı derste, öğrenciler bilim adamlarının nasıl çalıştığını ve birbirleriyle nasıl iletişim kurduklarını öğrenirler. Son olarak, öğrenciler global konteks içinde bilimsel çalışma ve yaratıcı projeler yapmak için birçok fırsat sahibi olurlar.

IB DP Fizik dersinin amaçları şunlardır:

 • Dünya çapında bilimsel çalışma ve yaratıcılığı özendirecek projeler için öğrencilere fırsatlar sunmak
 • Bilim ve teknolojiyi karakterize edecek bilgi birikimini, metotları ve teknikleri öğrencilere sağlamak
 • Öğrencilerin bilim ve teknolojiyi karakterize edecek bilgi birikimini, metotları ve teknikleri kullanabilmelerini sağlamak
 • Bilimsel bilgiyi sentezleme, değerlendirme ve analiz edebilme kabiliyeti geliştirmek
 • Bilimsel aktivitede efektif işbirliği ve iletişimin değerini öğrencilerin anlamasını sağlamak
 • Deneysel araştırma becerilerini geliştirmek
 • Bilgi ve iletişim teknolojileri kullanma becerilerini geliştirmek
 • Bilim ve teknolojinin getirdiği sosyal, etik, ekonomik ve çevresel etkileri anlamak
 • Bilimin ve bilim adamının karışılacağı zorlukları ve olasılıkları anlamak
 • Diğer bilim dalları ile birlikte inter disipliner çalışmanın önemini anlamak

IGCSE Fizik

IGCSE fizik dersi iki seviyede alınabilir: çekirdek ve ileri seviye. İleri seviyede ders tüm yönleri ile işlenmekte ve öğrencinin teoriyi iyi derecede anlaması beklenmekte ve bu anladığı teoriyi farklı durumlara, problemlere uygulayabilmesi gerekmektedir. Çekirdek seviyede ise konu içeriği ileri seviye kadar fazla değildir ve işlenen konular ileri seviyede işlenen derinlikte işlenmemektedir. Oklumuzda bütün IGCSE öğrencileri Fizik dersini ileri seviyede almaktadırlar ve iki yılın sonunda üç tane sınava girmektedirler. Bunlar, Paper1, Paper3 ve Paper6. Paper 1 çoktan seçmeli sorulardan oluşmaktadır. Paper3 daha çok açık uçlu sorulardan oluşmaktadır. Paper6 ise deney sınavına alternatiftir ve öğrencilerin deneysel becerilerini ölçer. Öğrenciler fiziği ileri seviyede alıyorlarsa, üç sınav sonucunda alacakları harf notu A* ile G arasındadır. Eğer çekirdek seviye alıyorlarsa bu not skalası C ile G arasında olur.

IGCSE Fizik dersi aşağıdakileri amaçlamaktadır:

 • İster bu seviyeden sonra bilim çalışmaya devam etsin ister etmesin tüm aday öğrencilere deneysel bilimleri sevdirebilecek güzel bir eğitim tecrübesi sağlamak
 • Öğrencilere gerçek hayatta gördükleri bilimsel haberleri yorumlayabilmesi için gerekli olan bilgi birikimini vermek
 • Gelecekte iyi bir bilim adamı olmak için gereki becerileri edinmek
 • Hassaslık ve kesinlik gibi fizik biliminde önemli olan kazanımları edinmek
 • Çevreyi korumak için gerekli ilgi ve alakayı sağlamak

Bilimde grup çalışmasının önemini kavramak ve bilimsel çalışmalarda grup çalışmasının nasıl yapılacağını öğrenmek