İlkokul Müdürümüzün Mesajı

 

GÜLCAN ATAMANİhsan Doğramacı Vakfı Erzurum Özel Bilkent Laboratuvar İlkokulu “Doğu İlleri Projesi” kapsamında 2013-2014 eğitim-öğretim yılında, kurucumuz sayın Prof. Dr. İhsan Doğramacı’nınnın söylediği gibi “Bilkent Erzurum okulu yalnız Türkiyede değil, dünyada da örnek gösterilecek bir eğitim merkezi olmak üzere” hizmete açılmıştır. Bu amaçla eğitim öğretim hayatına yeni başlayan bir okulda görev yapmaktan onur ve mutluluk duymaktayım.

Üstün niteliklere sahip donanımlı kadrolarla eğitim veren ve Bilkent ailesine yeni katılan bir kurum olarak, öğrencilerinin çağdaş medeniyet düzeyini aşmasına katkıda bulunmayı, her alanda örnek ve saygın  olmalarını sağlamayı  prensip olarak ön planda tutan bir kurum olmayı hedeflemekteyiz.

İlkokulumuz anasınıfı dahil her düzeyden bir şube olmak üzere beş sınıftan oluşmaktadır. Sınıflarımızda biri yabancı olmak üzere iki öğretmenin yanısıra; görsel sanatlar, beden eğitimi, müzik, drama  derslerinde ise alanlarında eğitim almış deneyimli öğretmenler görev almaktadırlar. Deneyimli kadromuzla eğitim veren okulumuzda uluslararası ölçüler hedeflenmekte ve öğrencilerimizin gelişimi açısından tüm olanaklar kullanılmaktadır. Bulunduğu bölgenin bilim ve kültür merkezi olma misyonunu üslenen okulumuz milli ve kültürel değerlerimizi bütün benliği ile özümsemiş, bağımsız düşünebilen, özgüvenli, bilimsel ve yaratıcı düşünceye sahip, geleceğin değişimini yönlendirecek, çağdaş dünyanın bilincinde bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Anasınıfı ile başlayan eğitim hayatlarında okullarına severek isteyerek gelen öğrencilerimiz için  okul ortamlarının güvenlikli olmasına özen gösterirken öğrencilerimizin sorumluluk sahibi, saygılı, duyarlı ve farklılıkları bilen ve kabul eden bireyler olmalarını sağlamaya çalışmaktayız.

Saygılarımla

Gülcan Ataman