İçeriğe geç

Lise Müdürümüzün Mesajı

Akın Metli9G1A2032İhsan Doğramacı Vakfı Erzurum Özel Bilkent Laboratuvar Lisesi bölgemizin “bilim ve kültür” merkezi olarak üstün nitelikli öğrencilerini 21. yüzyılın dünyasına vizyoner lider olarak yetiştirmek üzere en iyi şekilde eğitim-öğretim-öğrenim ortamı sunmaktadır.

Okulumuz ulusal ve uluslararası kalite ve standartta, donanımlı kadrosu ve en ileri teknolojik imkanlarla eğitim-öğretim veren bir kurum olarak, ülkemizin aydınlık geleceğinin önderleri olan öğrencilerle eğitimde öncülük yapmak ve dünyada da örnek gösterilecek bir eğitim merkezi olarak, toplumumuzun çağdaş medeniyet düzeyini aşmasına katkıda bulunmak amacıyla kurulmuştur.

Bilkent Üniversitesi’nin kurucusu olan ve Türk eğitim ve sağlık dünyasının gelişim sürecinde, Türkiye’de ve dünyada çok değerli bilimsel ve sanatsal katkılarda bulunan saygıdeğer hocamız Sayın Prof. Dr. İhsan Doğramacı’nın “Daha ileriye, en iyiye” ilkesi ile İhsan Doğramacı Vakfı Erzurum Özel Bilkent Laboratuvar Lisesi eğitim-öğretim-öğrenimdeki kalitesi, üstün ulusal ve uluslararası başarıları ile türünde tek olan “laboratuvar okul” olarak dünya ile bütünleşen liderler yetiştirmektedir.

Okulumuzda ulusal müfredatın yanı sıra iki uluslararası müfredat uygulanmaktadır. Hazırlık sınıfında öğrencilerimiz yoğun olarak yabancı dil becerilerini en üst düzeyde geliştirebilmek üzere birinci yabancı dil İngilizce dersleri almaktadır. 9 ve 10. Sınıfta Cambridge Üniversitesi’nin Uluslararası Genel Ortaöğretim Sertifika Programı (IGCSE) ve 11 ve 12. sınıfta Uluslararası Bakalorya Diploma Programı (IBDP) uygulanmaktadır.

Küreselleşen ve hızla değişen bir hayata hazırlanma sürecinde,  okulumuz her öğrencisinin farklı bir birey olduğunu kabul etmekte olup, en ileri teknoloji ile bilgiye ulaşmayı ve bilgiyi doğru yerde ve zamanda doğru amaca yönelik kullanma becerilerinin geliştirilmesini sağlamaktadır. Eğitimde mükemmelliyet prensibi ışığında, Türk Milli Eğitim programının hedeflerini gerçekleştirerek ve uluslararası programın ortak özellikleri olan sorgulayan, düşünen, bilgili, açık görüşlü, duyarlı, yansıtan öğrenci profilini oluşturarak öğrencilerimizi gelecekteki akademik ve sosyal hayatlarına donanımlı, mutlu ve başarılı Bilkentliler olarak hazırlamaktan büyük kıvanç duymaktayız.

Saygılarımla,
Akın METLİ
Lise Müdürü