Misyon ve Vizyon

 

VİZYON

Eğitim-Öğretim-Öğrenimdeki çağdaş ve öncü uygulamalarımızı, ülkemizin tüm bölgelerinde yaygınlaştırmak:

Toplumumuzun çağdaş medeniyet düzeyini aşmasına katkıda bulunmak

Ulusal alanda örnek, uluslararası alanda saygın olmak.

MİSYON

Çağdaş, etkin öğrenme ortamında;

İleri teknolojik olanaklar,

Uluslararası ölçüler ve

Üstün nitelikli kadrolarla

Atatürk’ün gösterdiği yolda,

Milli ve kültürel değerlerimizi bütün benliği ile özümsemiş,

Bağımsız düşünen,

Özgüvenli,

Bilimsel ve yaratıcı düşünceye sahip,

Geleceğin değişimini yönlendirecek,

Çağdaş dünyanın bilincinde bireyler yetiştiren,

Bulunduğu bölgenin bilim ve kültür merkezi olan bir kurum olmak.

STRATEJİK HEDEFLER

İhsan Doğramacı Vakfı Özel Bilkent Laboratuvar Okulunu gelecekte kurulacak okullara örnek olacak şekilde kurmak ve kurum kültürünü oluşturmak.

Çağdaş müfredat, seçkin kadro, nitelikli öğrenci ve etkin eğitim ortamı ile ulusal ve uluslararası alanda başarıya ulaşmak.

Kadronun geliştirilmesini sağlamak.

Sonuç odaklı, nitelikli uluslararası standartlara sahip eğitim-öğretim uygulamalarını gerçekleştirmek.

Okulun teknolojik alt yapısının geliştirilmesini ve kullanılmasını sağlamak.

Milli eğitim bakanlığı, üniversite, okul ve aileler ile stratejik işbirlikleri oluşturarak toplumsal sorumluluğu üstlenmek.

Yönetimde kalite anlayışını benimseyen, ortak kültür ve değerleri paylaşan, istikrarlı yapıya sahip, dinamik bir kurum olmak

  1. Stratejik yönetim sistemini gerçekleştirmek
  2. Nitelik ve nicelik bakımından kurumun eğitim ve idari kadrosu, öğrenci ve fiziksel alt yapısı açılarından büyüme ve gelişmesini sağlamak.
  3. Ulusal ve uluslararası alanlarda saygın bir kurum olarak işbirliğine açık olmak.